Mulighetene for utvikling og vekst er to av fordelene Robert Valrygg ser ved å selge Bodø Sikkerhet & Lås til Prosero Security (foto: Rune Nilsen, Bodø Nu.

Selger livsverket til Sverige

Bodø Sikkerhet & Lås AS er foreløpig siste tilvekst i det stadig voksende – og foreløpig svenskdominerte – Prosero Security. Daglig leder Robert Valrygg understreker at driften fortsetter som før.

Publisert

Abonner gratis på Aktuell Sikkerhets nyhetsbrev!

Bodø Sikkerhet & Beslag (BSL) ble startet av kameratene Robert Valrygg (daglig leder), Kjetil Falkflaug (prosjektleder), Snorre Skram (montør) og Erik Fagermo (montør) i 2008.

På eiersiden har Valrygg hatt med seg Falkflaug. Begge har nå solgt eierandelene sine til svenske Prosero Security. Et viktig argument for at de to eierne skulle selge, var at de fikk mulighet til å reinvestere i Proseros holdingsselskap.

– Å kunne reinvestere i Prosero-gruppen er svært stimulerende, blant annet fordi det forsterker følelsen av fortsatt å drive lokalt, poengterer Valrygg.

BSL, som også i fremtiden vil være en DormaKaba-partner, har 13 ansatte. I tillegg til lås, beslag og adgangskontroll, leverer de kameraovervåking og områdesikring.

– Den identiteten som vi har skapt gjennom 11 år blir uforandret. Som en del av det fellesskapet som Prosero byr på, vil vi forhåpentligvis oppnå ulike stordriftsfordeler – blant annet når det gjelder innkjøp, sier Valrygg.

– Vi vil fortsatt være lokale og operere på samme måte som i dag. BSL skal beholde sitt sterke merkenavn. I tillegg til stordriftsfordelene, vil vårt samarbeid med resten av gruppen kunne medføre raskere utvikling og vekst enn vi ville klart alene. Når man skal selge et livsverk som er bygd opp gjennom 11 år, er det nødvendig å gjøre grundige vurderinger. Det har vi gjort over lang tid, legger han til.

Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, er Prosero Security i forhandlinger om kjøp av flere norske selskaper. BSL er det fjerde selskapet her til lands som foreløpig er solgt til svenskene. De tre første er Beslag-Consult, Låshuset Sikkerhetssenter og Låsesmeden Tromsø. Det er totalt 17 selskaper med i grupperingen nå. Selskapene i Prosero Security omsetter for til sammen mer enn 600 millioner norske kroner.

Her kan du bestille abonnement på Aktuell Sikkerhets papirutgave.

Powered by Labrador CMS