President Øyvind Halnes (t.v.) og styremedlem/leder i historiegruppen Sverre Røed-Larsen under jubileumsmiddagen i fjor (arkivfoto: Even Rise).
President Øyvind Halnes (t.v.) og styremedlem/leder i historiegruppen Sverre Røed-Larsen under jubileumsmiddagen i fjor (arkivfoto: Even Rise).

Jubileums-sprekk på en halv million

Heftig 40-årsfeiring påførte Norsk Sikkerhetsforening et underskudd på en halv million kroner i fjor, men et samstemt årsmøte synes det var verdt hver eneste krone.

Publisert

Kraftig underbudsjettering av aktivitetene som Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) satte i gang for å sikre en verdig markering av sitt 40-årsjubileum, endte med et negativt resultat på 515.139 kroner i 2015. Årsaken var et oppriktig ønske om en verdig markering som ifølge styret vanskelig lot seg budsjettere riktig grunnet manglende referanser.

Underskuddet er nesten 500.000 kroner mer enn det det var budsjettert med. Til sammenligning ble overskuddet i 2014 på 587.092 kroner.

– Foreningen har fremdeles en relativt god likviditet og det forventes ingen vesentlige endringer ved utgangen av 2016, heter det i årsberetningen – hvor det også kommer frem at Nosif ved årets slutt hadde nesten en halv million kroner på bok.

Samtlige på årsmøtet, som ble holdt i Norges Bank onsdag, var positive til kostnadene sett i sammenheng med hva foreningens medlemmer fikk igjen for jubileums-prosjektene i fjor.

I tillegg til en svært vellykket jubileumsmiddag knyttet til medlemsseminaret på Grefsenkollen, ble det i jubileumsåret blant annet gitt ut én mindre og en mer omfattende historiebok. Under jubileumsmiddagen ga Nosif også en jubileumspris på 25.000 kroner til Natteravnene i Oslo.

To av stifterne, Arnfinn Jenssen og Ørjan Steen ble i fjor utnevnt som æresmedlemmer. Det samme ble Jan Eddie Tinlund (tidligere president/styremedlem og leder av Sikker Vakt), post mortem.

Styret etter årsmøtet, er det samme som før årsmøtet, og ledes av Øyvind Halnes: Med seg har han:

Rune Braastad, Karin Bjørgo Fagersand, Bjørn Kallestad, Runar Karlsen, Sverre Røed-Larsen, Janne Olden, Ola Stavnsborg og Hans-Kristian Sætrum.

Norsk Sikkerhetsforening er godt fornøyde over å ha en stabil medlemsmasse, som fordeler seg på 106 bedriftsmedlemmer, 35 personmedlemmer, tre studentmedlemmer og to seniormedlemmer.

Medlemsmøtene i fjor hadde ifølge årsberetningen god deltakelse, og styret er spesielt fornøyd med at tradisjonen med et årlig bergensmøte er blitt en suksess.

Powered by Labrador CMS