Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Justisministerens snudde i siste liten

LEDER: «1. januar 2018 skulle bli en merkedag i sikkerhetsbransjen, men så våknet plutselig justisminister Per-Willy Amundsen – noen få uker før de nye kravene skulle tre i kraft ved nyttår.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 6/2017:

– Om få dager går 2016 over i historiens rekker. Også det som et skammens år fordi det ennå ikke er avgjort hva som blir fremtidens utdanningskrav for vektere.

Dette sitatet er hentet fra lederartikkelen som sto i Aktuell Sikkerhet for nøyaktig ett år siden, og kan dessverre gjentas også i år - bare bitelitegrann moderert. Minimums-opplæringskravet for vektere og ordensvakter er endelig spikret, men for ordensvakter i egenvakthold er både omfang og tidspunkt for iverksettelse fortsatt helt i det blå.

Helt siden 2009 har det som kjent rådet usikkerhet rundt utdanningskravene for vektere, ordensvakter og ordensvakter i egenvakthold. Gleden var stor da løsningen for de tre yrkesgruppene i sommer ble signert av blant andre statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds. Tilliten til myndighetene som vi i fjor omtalte som tynnslitt i denne saken, var i ferd med å bedre seg. 1. januar 2018 skulle bli en merkedag i sikkerhetsbransjen, men så våknet plutselig justisminister Per- Willy Amundsen – noen få uker før de nye kravene skulle tre i kraft ved nyttår.

– Dette går for langt. Vi må rydde opp. Jeg var ikke klar over at disse reglene var så omfattende. Det er viktig å ha en god balanse mellom næringsinteresser som kanskje ønsker så mye opplæring som mulig, og interessene til arrangørene, uttalte Amundsen til Dagbladet.

I et brev til Politidirektoratet i månedsskiftet november-desember beordret han derfor plutselig reduksjon i de 120 timene med opplæring som ordensvakter i egenvakthold etter planen skulle pålegges. Han nevnte ikke noe om sikkerhet. Det er altså, ut fra hva han sa i
Dagbladet, ulike arrangørers økonomi det handler om. I tillegg til at kulturlivet og festivalarrangører har vært motstandere av økt opplæring for ordensvakter i egenvakthold, har også NHO Reiseliv vært en pådriver for at nevnte yrkesgruppe ikke behøver å skoleres særlig mye.

Det siste er interessant all den tid NHO Reiseliv så sent som i august i år gikk ut med informasjon om at seks av ti reiselivsbedrifter har udekket kompetansebehov. 42 prosent av reiselivsbedriftene har tapt kunder eller markedsandeler som følge av dette. Det er derfor med stor undring vi registrerer at direktør Kristin Krohn Devold ikke applauderer et skikkelig opplæringskrav i tråd med hva fagmiljøet innen sikkerhet krever for ordensvakter i egenvakthold.

Det er uansett ingen grunn til å male fanden på veggen. Sikkerhetsbransjen må evne og glede seg over den vekteropplæringen som nå er fastsatt. Det har tatt lang tid, men spesielt arbeidet som er lagt ned det siste året fortjener betydelig ros. Samtidig skjer det utrolig mye annet positivt, som blant annet økt samhandling mellom sikkerhetsbransjen og politiet.

Aktuell Sikkerhet ønsker alle god jul og et fremgangsrikt nytt år – og lykke til med den nye personvernforordningen. Det kan både den ene og den andre trenge!

Se hva du kan lese om i Aktuell Sikkerhet 6/2017 her

Powered by Labrador CMS