Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) (foto: Justis- og beredskapsdepartementet).

Underkjenner krav til ordensvaktopplæring

Politidirektoratet skal ha fått ordre fra Justisminister Per-Willy Amundsen om å reversere det nye utdanningskravet for ordensvakter. Det kan i ytterste konsekvens velte resultatet av et mangeårig arbeid – initiert av politikerne – for å styrke folks rettssikkerhet i møte med vektere og ordensvakter.

Publisert

Fra nyttår stilles det nye og mer omfattende opplæringskrav for vektere, ordensvakter og instruktører.

I dag ble det kjent at Justisministeren i realiteten underkjenner kravene som var bestemt innført for godkjenning av ordensvakter etter nyttår.

Det kommer frem i Dagbladets omtale av en henvendelse fra Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) til Politidirektoratet. I denne slår han ifølge avisen fast at det ikke skal kunne kreves så solid opplæring av ordensvaktene slik som det ble bestemt sist sommer. Aktuell Sikkerhet har i dag ikke klart å få noen kommentar fra departementet.

I brevet bes det om å utsette krav-endringene inntil videre, og at det deretter skal utarbeides mindre omfattende krav til opplæring:

– Da får vi en ny vurdering av kravene, som åpenbart vil bli mindre tyngende enn det som foreløpig er lagt til grunn, siteres Amundsen i Dagbladet.

Så sent som i sommer ble det i korte trekk bestemt at den fremtidige opplæringen for ordensvakter skal foregå over 120 timer, og at eksamen må være bestått før de kan jobbe selvstendig. Dette gjelder for ordensvakter i såkalt egenvakthold, en form for dør- og ordensvakttjeneste som utesteder kan få innvilget tillatelse til å drive med – forutsatt at de har et eget selskap som er dedikert til å levere dør- og ordensvakttjenester i eget hus.

Årsaken til at Justisdepartementet snudde og sa ja til 120 timer i stedet for 30 til 40 timer, var etter det Aktuell Sikkerhet erfarer at sikkerhetsbransjen – med NHO Service og Handel i førersetet – truet med å trekke seg fra samarbeidet med myndighetene.

Dette skal slik Aktuell Sikkerhet forstår det, har gjort at departementet ikke tok sjansen på å risikere at de ikke fikk mer bistand fra sikkerhetsbransjen til blant annet å utarbeide nødvendig opplæringsprogram for ordensvaktene.

På det tidspunktet hadde Aktuell Sikkerhet spørsmål inne hos Justisministeren om hvorfor ordensvakter, som skal håndtere og etterleve nøyaktig det samme regelverk som vektere, kan klare seg med mindre opplæring enn vekterne (og ordensvakter ansatt i sikkerhetsselskaper). Dette er aldri blitt besvart.

Hvorvidt Sikkerhetsbransjen på nytt setter hardt mot hardt, og vurderer å avslutte samarbeidet med myndighetene, har ikke Aktuell Sikkerhet fått svar på i dag. Det kan dessuten også være en reell fare for at Justisministerens siste trekk kan true samhandlingsveilederen som sikkerhetsbransjen og politiet har signert for Oslo, og som også skal videreføres i resten av landet. Et viktig fundament i denne er nemlig at sikkerhetsbransjen, og dermed også ordensvaktbransjen, viser vilje til kompetanseheving.

Gjennom NHO Service og Handel har sikkerhetsbransjen lagt ned en formidabel innsats over lang tid, og mange hevder at det er nettopp sikkerhetsbransjens samarbeid med blant andre Politidirektoratet, som har vært utslagsgivende for at det endelig så ut til å bli en realisering av opplæringskravene som skal gjøre den nye vaktvirksomhetsloven komplett. Loven kom i kjølvannet av politikernes rop om økt rettssikkerhet for folk i møte med vekterne for mer enn ti år siden.

Dersom sikkerhetsbransjen gjør alvor av å trekke seg fra samarbeidet med myndighetene, vil grepet som Justisminister Per-Willy Amundsen – ifølge Dagbladet nå har tatt – kunne være spikeren i kista for mangeårig arbeid. Så langt Aktuell Sikkerhet har klart å bringe på det rene, er det kun økonomiske vurderinger – og ingen sikkerhetsmessige – som ligger til grunn for statsrådens beslutning.

Vi har ikke klart å komme i kontakt med fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel i dag. Heller ingen i Politidirektoratet har vi lykkes med å få svar fra.

Hos Norske Konsertarrangører (NKA) jubles det i dag, og på deres nettsider uttrykkes det stor glede over Justisministerens endring av de nye kravene.

– Dette er helt fantastisk. Det betyr at vi nå forhåpentligvis kan komme med innspill til hvordan opplæringen burde være, og at det i praksis fortsatt vil være mulig å drive egenvakthold. For mange ville det ikke vært økonomisk bærekraftig å utdanne nye ordensvakter selv og man måtte ha leid inn vektere. Men mange steder er det ikke lett tilgang på dette og den enste måten man kan arrangere konserter på er å ha egne vakter, sier daglig leder Torbjørn Heitman Valum i NKA på organisasjonens egne hjemmesider.

Ifølge Dagbladet sier Justisministeren at man må kunne skille mellom de som utøver vektertjeneste i vektervirksomheter og den jobben som ordensvakter utfører, og at de nye reglene ikke gjør det i tilstrekkelig grad.

Samme avis skriver også at statsråden erkjenner at regelendringene gikk under radaren hans:
– Jeg var ikke klar over at disse reglene var så omfattende. Nå ble jeg gjort oppmerksom på det, og da griper vi fatt i det. Det viktige er at man har en god balanse mellom næringsinteresser som kanskje ønsker så mye opplæring som mulig, og interessene til arrangørene.

Powered by Labrador CMS