Advokat Espen Henrik Johansen er kritisk til måten Vaktia avvikles på.

– Uforståelig at oppbudsbegjæringen ikke kom tidligere

Advokat Espen Henrik Johansen er kritisk til at styret i Vaktia holdt driften gående så lenge som de gjorde. – Selskapets hovedeier har nå tillit til at en bostyrer ivaretar de ansattes rettigheter.

Publisert

Majoritetseier Bernat Istvan Pados har engasjert advokat Espen Henrik Johansen i Djerv Advokatfirma AS til å bistå seg under avviklingen av ordensvaktselskapet Vaktia AS.

Johansen var til stede under fredagens generalforsamling da det enstemmig ble vedtatt å gå til Oslo byfogdembete med oppbudsbegjæring.

Aktuell Sikkerhet erfarte tidligere i dag at Ali D. Moghaddam fratrådte som daglig leder og styreleder under fredagens ekstraordinære generalforsamling. Dette viser seg å være feil.

Her kan du lese om etableringen av det nye sikkerhetsselskapet Vaktsec AS, som Moghaddam også er daglig leder og styreleder for. Øvrige eiere er Roger Stubberud og Morten Haukeland.

– Jeg var til stede som rådgiver for Bernat Istvan Pados under nevnte generalforsamling. Styrelederen redegjorde muntlig for selskapets økonomi. Ut fra den gjennomgangen, er det uforståelig at ikke styret begjærte oppbud tidligere – men i stedet valgte å drive Vaktia AS for kreditors regning, sier Johansen.

– Vaktia tjente penger tidligere i år, men mistet alle inntektene da korona-utbruddet kom i mars. På det tidspunktet permitterte vi alle ansatte, og vi har etter dette jobbet med å få inn utestående fordringer fra kunder. I samme periode har det vært flere møter med en potensiell investor. Dette har skjedd i samarbeid og forståelse med alle aksjonærene – og forklarer hvorfor vi ikke begjærte oppbud tidligere, sier Moghaddam.

I tillegg til at Johansen hevder at styret har brutt sin rett og plikt til å melde oppbud når selskapet ble insolvent, mener han at tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen – klokka 17.00 en fredag ettermiddag – er mistenkelig.

– Tidspunktet er egnet til å skape mistanke om at de har kjøpt seg tid for å flytte kunder og ansatte over i et nytt selskap, sier han, og begrunner det slik:

– Når styreleder samme kveld som det ble besluttet oppbud sendte flere ansatte på jobb for Vaktsec, så fremstår det som at det skjer i strid med interessene til Vaktia, deres ansatte og deres kreditorer. Min klient er svært bekymret for situasjonen som har oppstått, men har tillit til at en bostyrer får nøstet opp i forholdene, sier Espen Henrik Johansen.

– Når det gjelder vaktholdet i 17. mai-helga, så har Morten Haukeland allerede svart på dette, sier Ali D. Moghaddam.

Powered by Labrador CMS