Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn mener oppsigelser kan unngås ved at ordensvaktbransjen tilgodeses med kompensasjonsordning tilsvarende den kulturlivet får.

Vakt- og sikkerhetsbransjen:
Krever kulturlivets kompensasjonsordning

NHO Service og Handel mener det er totalt urimelig at kulturlivets kompensasjonsordning ikke gjelder for ordensvaktsegmentet. Fire av fem virksomheter i sikkerhetsbransjen opplever sviktende etterspørsel i korona-tiden.

Publisert

En medlemsundersøkelse som NHO Service og Handel offentliggjør i dag, viser ikke bare at fire av fem bedrifter i sikkerhetsbransjen har lavere etterspørsel enn på samme tid i fjor – den viser også korona-oppsigelser i en av fem bedrifter.

– Ytterligere en tredel planlegger oppsigelser i tiden som kommer, heter det i oppsummeringen av undersøkelsen.

Bransjen sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel har 54 medlemskonsern med 305 virksomheter. Undersøkelsen, som beskriver en bølge av oppsigelser, baserer seg på svar fra kun 15 av disse.

– Vakt- og sikkerhetsbransjen var tidlig truffet av koronakrisen, og nå ser vi en bølge av oppsigelser. At kulturlivets kompensasjonsordning ikke skal gjelde for ordensvaktene på konserter og arrangement, er totalt urimelig og henger ikke på greip, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn.

NHO har, med jevne mellomrom, gjennomført medlemsundersøkelser etter at koronakrisen inntraff. Dette for å kartlegge situasjonen i bedriftene.

– Fire av fem bedrifter i sikkerhetsbransjen rapporterer om lavere omsetning og en fjerdedel har mistet mer enn halve omsetningen. 20 prosent frykter nå konkurs.

Undersøkelsen inkluderer også alarmselskaper, som i mindre grad er rammet av krisen enn vekterbransjen. De bedriftene som retter seg mot vakthold i kulturlivet og på flyplasser, er langt hardere rammet enn det tallene viser. Mange arbeidsplasser står på spill.

– Nå er det viktig at også leverandører av vakthold, på samme måte som leverandører av scener, lokaler, lyd og lys, får ta del i kulturlivets kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører, mener Kaltenborn.

Nå det gjelder oppsigelser som følge av korona-krisen, sier Kaltenborn følgende:

– Flere av disse arbeidsplassene kan reddes om selskapene blir omfattet av en kompensasjonsordning tilsvarende kulturlivets kompensasjonsordning.

Undersøkelsen viser at ni av ti bedrifter i sikkerhetsbransjen allerede har gjort tiltak for å omstille seg som følge av koronakrisen. På tross av det er bransjen ifølge NHO Service og Handel likevel preget av krise.

Hovedfunn medlemsundersøkelse NHOSH Sikkerhet og beredskap:

· 80 % har merket lavere etterspørsel siste fire uker

· 86 % har hatt lavere omsetning enn i fjor (27 % har hatt over 50 % reduksjon i omsetning)

Fakta om bransjen Sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel:

  • Cirka 9.000 årsverk i medlemsbedriftene
  • 9,2 milliarder i omsetning i 2019
  • 54 medlemskonsern med 305 virksomheter

· 20 % har gjennomført oppsigelser

· 33 % har planer om oppsigelser i tiden som kommer

· 13% har likviditetsproblemer

· 20 % av bedriftene frykter konkurs

· 87 % har gjort tiltak for å omstille seg som følge av nye rammebetingelser grunnet koronakrisen

I papirutgaven av Aktuell Sikkerhet som kommer midt i kommende uke, kan du lese mer om korona-konsekvensene og hvem som er tildelt kompensasjonsmidler.

Powered by Labrador CMS