– Iblant oss vektere er det menneskelige datamaskiner, som har bedre kontroll på logistikken til Norges største logistikkbedrifter, enn hva noe statlig IT-prosjekt kunne klart, sa Dan Christian Torres Legaspi på Youngstorget – i sin argumentasjon for bedre arbeidsvilkår.

Vekterstreiken:
– Dette kan vi ikke akseptere

Klart budskap fra tillitsvalgt til vekterkolleger i streik: – Dere gjør meg stolt! Kjør på!

Publisert

Streiken som har pågått blant vekterne i en uke ble trappet opp i går, onsdag.

Under en støttemarkering på Youngstorget samme dag kom Dan Christian Torres Legaspi, som er Securitas-ansatt og leder for Oslo og Akershus vekterklubb, med denne meldingen:

– Vi streiker med hele LO-familien i ryggen for ting som angår oss alle. Vi møtte til lønnsforhandlingene med krav om forbedring på blant andre disse områdene:

  • Reallønna – hvor vi har falt bakpå de siste seks årene.
  • Lavtlønnsfella – med kolleger som ikke kommer ut av deltid og dermed lever dårligere enn de burde.
  • Arbeidstider – som er under stadig press, og selv om det ikke gjør oss noe at andre er på hytta i helgene, så skal vi ha kompensasjon når våre arbeidstider stadig blir mer usosiale.
  • Lærlinger – som er unge og sårbare arbeidstakere. De skal ha minst de samme ordnede forholdene som vi vanlige arbeidstakere har.

– I sum streiker vi for at vi skal bli sett og hørt av arbeidsgiverne. Vi skal ha medbestemmelse på arbeidsplassen vår. De skal ikke diktere hvordan livene våre skal være. Vi skal ha reelle forhandlinger!

Dette, og mer til, ropte Dan Christian Torres Legaspi ut over Youngstorget, til stor applaus fra alle sympatisørene som hadde møtt frem.

En rekke andre fagforbund sto side om side med vekterne på støttemarkeringen. Arrangør var LO med bistand fra Norsk Arbeidsmandsforbund. Det var også støttemarkering i Bergen samme dag.

De som tok til orde mot den påstått manglende vilje fra arbeidstakersiden, var forbundssekretær Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), leder Kjersti Barsok i Norsk Tjenestemannslag, leder Christopher Beckham i Handel og Kontor og nevnte Dan Christian Torres Legaspi. Roy Pedersen fra LO i Oslo sydde arrangementet sammen i rollen som konferansier.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen i NAF uttrykte stor takknemlighet for den brede støtten som gjør det enklere å kjempe for vekternes krav.

– Vekterne skal ha betalt for den viktige jobben de utfører hver dag, sier forbundssekretær Terje Mikkelsen i NAF.

– Det vi ber om i dette oppgjøret er at arbeidsgiverne står ved avtalen som gjorde at vi avbrøt streiken i 2010, sier han – og minner om teksten fra protokollen:

– Den forteller at partene er enige om at bransjens lønnsutvikling skal bedres, og at målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Forbundssekretæren mener helt klart at arbeidsgiverne ikke holder ord og at vekterne igjen blir hengende etter i lønnsutviklingen som tapere:

– Dette kan vi ikke akseptere, vekterne skal ikke bli lønnstapere. Vekterne skal ha betalt for den viktige jobben som utføres hver dag, sier Mikkelsen.

– Alle fremhever trepartssamarbeid og tillit mellom partene som en styrke ved det norske arbeidslivet. Slik NHO Service og Handel agerer, fremstår dette kun som fasade og fine ord. Bak ligger deres egentlige motiver som kommer til syne nå, sier han – og nevner blant annet også at kravet om bedre behandling av bransjens lærlinger er viktig.

Her kan du lese litt av hva NHO Service og Handel sa da NAF og Parat til sammen tok ut litt over 800 vektere i streik sist uke. Fra og med i dag, onsdag, er litt over ett tusen vektere i streik:

Her kan du lese hva NAF mener om at Vestfold og Telemark fylkeskommune leier inn «korona-vektere» fra PSS Securitas til å passe på smittevernet for skoleelever. PSS Securitas har som kjent ikke tariffavtale:

https://arbeidsmandsforbundet.no/skammelig-av-vestfold-og-telemark-fylkeskommune/

Her kan du lese hva Politiforum skriver om at Oslo politidistrikt har satt inn polititjenestemenn for å gjøre jobben til streikende vektere:

https://www.politiforum.no/oslo-politidistrikt-oslo-politiforening/satte-politiansatte-til-a-gjore-oppgavene-til-streikende-vektere/205176

Powered by Labrador CMS