I ettermiddag kom partene til enighet – og den rekordlange vekterstreiken er slutt.

Vekterstreiken avblåst

Vekterstreiken er nå slutt. Partene kom til enighet i ettermiddag, og vekterne vil begynne på jobb igjen så fort det praktisk lar seg gjøre, senest i morgen tidlig.

Publisert

Konflikten løste seg i tolvte uke – og 2.468 vektere er nå på vei tilbake på jobb.

De tre siste dagene er det sendt flere løsningsforslag frem og tilbake mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel. Dette etter uker der situasjonen har fremstått som svært fastlåst.

Og i dag lykkes altså partene med å sette et endelig punktum for årets forhandlinger – etter at det oppsto brudd 16. september med påfølgende streik.

Parat, som også var del av forhandlingene og den påfølgende konflikten, har også hatt vektere i streik. Disse gikk imidlertid tilbake på jobb for en måned siden da Parat og NHO Service og Handel ble enige.

Vekterstreiken er en av de lengste streikene i norsk historie.

Dette skriver Norsk Arbeidsmandsforbund i en pressemelding:

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har i dag kommet frem til enighet om en løsning på vekterstreiken.

Resultat

Løsningsforslaget innebærer at fastlønn er normen i Vekteroverenskomsten. Unntaket er for deltidsstillinger under 20 %. Videre vil en som et prøveprosjekt kunne gi timelønn for ansatte under 50 %. Det forutsetter frivillighet for den enkelte ansatte og avtaler om timelønn skal skriftlig godkjennes av tillitsvalgte. Prøveprosjektet opphører automatisk før neste tariffoppgjør dersom partene ikke er enige om å videreføre.

Videre fastslår løsningen at de som jobber fast dagtid (37,5 timer uke) har rett til fri på bevegelige helligdager med full lønn.

Den tar også vekk adgangen til å avtale kortere vakter enn tre timer. Vi har forsterket tekst mot ufrivillig deltid og vi har fått sikret lærlingene forutsigbarhet. Denne konflikten har vært historisk lenge, og partene har stått langt fra hverandre. Partene har og opplevd at den nødvendige tillit mellom partene ikke har vært til stede.

Vi er derfor enige om at det skal opprettes et fast bransjeforum mellom partene som skal møtes jevnlig. Rådets mandat skal være å jobbe for en god utvikling av bransjen gjennom et godt partssamarbeid, samt utvikling av overenskomsten for å forebygge konflikter fremover.

Økonomisk ligger avtalen på det samme som ble inngått med Parat tidligere.

En nødvendig streik

Forbundsleder Anita Johansen sier i en kommentar at det ikke var forsvarlig å fortsette denne konflikten, både av hensyn til de streikende, bransjen og dens kunder.

Dette skriver NHO Service og Handel i en pressemelding:

- Koronaoppgjøret ble et kostbart oppgjør, men vi er lettet over at konflikten er over, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Avtalen er på linje med det Parat sa ja til 2. november, både i økonomiske tillegg og ellers. Samtlige 2467 vektere i konflikt går nå tilbake til jobb så snart som mulig og senest fredag morgen.

- Vi er svært glade for at den lange konflikten med Norsk Arbeidsmandsforbund har funnet en løsning som var akseptabel for begge parter. Bedriftene i sikkerhetsbransjen vil bruke tid på å hente seg inn etter en konflikt som har gått ut over både eksisterende kunder og potensielle oppdrag, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Sikkerhetsbransjen er i tillegg blant de bransjene som ble tidlig rammet av koronakrisen, blant annet fordi de betjener luftfart, kultur- og reiseliv. Disse er fortsatt blant de hardest rammede bransjene nå i høst, og situasjonen er svært krevende med rundt 1000 ansatte fortsatt permittert. Med dette som bakteppe var det spesielt viktig å få avsluttet denne arbeidskonflikten slik at bedriftene kan fokusere på å komme gjennom dette krevende året, sier Kaltenborn.

Dette er løsningen:

Det ble gitt et tillegg på timelønnen med kr. 3.50 med virkning fra 1. august.

Det gis et tillegg på kr. 1.- med virkning fra 1. april neste år.

Natt-, helg- og skifttillegg økes med kr. 2,-

Det er enighet om å godskrive læretiden til lærlinger slik at denne telles som ett års ansiennitet ved første ansettelse.

Videre er det enighet om at lærlingers arbeidsplaner som varsles senest 14 dager i forveien.

Det er enighet om å jobbe med ufrivillig deltid og partssamarbeidet for øvrig.

Det kan betales timelønn for deltider til og med 20% stilling. For deltider over 20 % stilling og inntil 50% stilling kan timelønn avtales med den enkelte etter avtale med tillitsvalgt og som en prøveordning.

Powered by Labrador CMS