En mann er dømt til fengsel i 27 dager for å ha truet en vekter fra Securitas med kniv
En mann er dømt til fengsel i 27 dager for å ha truet en vekter fra Securitas med kniv

Truet med å knivstikke vekter

«Neste gang jeg ser deg, så bare knivstikker jeg deg, så slipper jeg det her». Mannen som sa dette til en vekter som utførte billettkontroll for Ruter, må nå i fengsel.

Publisert

Han er dømt for trusler mot en person fra en særlig utsatt yrkesgruppe – i dette tilfelle «en vekter fra et vaktselskap som forestår allment tilgjengelig persontransport».

Det var i fjor høst at vekteren skulle kontrollere en mannlig busspassasjer i 40-årene. Ifølge dommen var mannen på 21-bussen aggressiv og høylytt, og svarte slik da vekteren ba om å få se gyldig billett:

«I dont´t give av fuck» og «fuck off».

Mannen måtte roes ned av en tilfeldig passasjer om bord på bussen. Oslo tingrett er ikke i tvil om at kniv-trusselen faktisk fant sted.

– Tiltalte hadde på seg en stor boblejakke som gjorde det vanskelig for vekteren å se om tiltalte faktisk bar på en kniv, og han fremsto som ruspåvirket. Vekteren holdt det derfor mulig at tiltalte hadde kniv på seg, og ble skremt. Vekteren og hans kollega valgte å gå av bussen for å unngå at situasjonen eskalerte, heter det i dommen.

I sin vitneforklaring sa vekteren at han i ettertid har tenkt på episoden og hva som kunne ha skjedd. Hendelsen har også påvirket han ved senere jobbing som billettkontrollør, spesielt når han ser personer som fremstår på samme måte som tiltalte gjorde.

– En vekter som utfører billettkontroll av passasjer på allment tilgjengelig persontransport er omfattet av det særskilte vernet straffeloven paragraf 263 gir, selv om vedkommende er ansatt i vekterselskap – og ikke i et transportselskap, slår tingretten fast.

Tiltalte hevder han ikke husker noe fra hendelsen på 21-bussen i september, og erkjenner ikke straffskyld.

– Retten legger etter bevisførselen til grunn, som hevet over rimelig tvil, at tiltalte fremsatte en trussel som åpenbart var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, og at han ved å fremsette trusselen søkte å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særlig utsatt yrkesgruppe, heter det i dommen.

I straffutmålingen er det i skjerpende retning lagt vekt på at mannen tidligere er dømt for vold, trusler, bæring av kniv på offentlig sted og narkotikalovbrudd.

Under hovedforhandlingen ble han også funnet skyldig i oppbevaring av 3,5 gram hasj og en joint med cannabis, samt for besittelse av 0,2 gram marihuana. Retten har i formildende retning lagt vekt på at tiltalte erkjente de to sistnevnte tilfellene på stedet, begge to uavhengig av tid og sted for knivtrusselen på bussen.

– Retten settes passende til fengsel i 27 dager slik aktor påsto, avsluttes det i dommen. I domsslutningen kommer det frem at mannen gis to dagers fradrag for utholdt varetekt.

Powered by Labrador CMS