To vektere ble utsatt for vold under billettkontroll på 54-bussen. Nå er gjerningsmannen dømt. Dette bildet er tatt ved en annen billettkontroll for samme rute, men på en annen holdeplass.

Bet og sparket vektere – slapp med samfunnsstraff

Mannen i slutten av 30-årene slo seg vrang da vekterne gjennomførte billettkontroll på 54-bussen. Nå er han dømt for å ha bitt en av vekterne i halsen og for å ha sparket den andre i hodet. Tingretten er klare på at vekterne, i rollen som billettkontrollører, tilhører særskilt utsatte yrkesgrupper.

Publisert

Det var en kveld i august i fjor at tre vektere skulle kontrollere passasjerene på 54-bussen i Møllerveien i Oslo. Oslo tingrett har sammenholdt vekternes forklaringer med flere andres forklaringer, og legger til grunn at domfelte hadde en aggressiv og voldelig oppførsel. I dommen karakteriseres voldsutøvelsen som relativt grov.

– Han dyttet og bet den ene vekteren i halsregionen og sparket den andre vekteren i hodet. I tillegg forsøkte han gjentatte ganger å sparke og slå etter begge vekterne i den hensikt å komme forbi dem. Det er ingen tvil om at han ved dette søkte å påvirke vekternes yrkesutøvelse, i det han ville bort fordi han ikke kunne fremvise legitimasjon og dermed risikerte å bli ilagt gebyr, heter det i dommen.

Domfelte har hele tiden nektet straffskyld.

På tross av at vekterne ikke var ansatt i transportselskapet, men i det privat vaktselskap, legger tingretten til grunn at de omfattes av yrkesgrupper som er særskilt vernet etter straffelovens paragraf 286b.

Det er ifølge Oslo tingrett et klart utgangspunkt at vold mot særskilt utsatte yrkesutøvere, akkurat som vold mot offentlige tjenestemenn, skal fastsettes til ubetinget fengsel. Helt spesielle forhold kreves for å unnvike dette.

– I denne saken finner retten at det foreligger helt spesielle forhold som med tyngde taler for å fravike hovedregelen om ubetinget fengsel. Retten viser til den prosessen tiltalte har startet med å komme seg ut av et liv preget av rusmisbruk og kriminalitet. Etter soning av en dom på fem år for narkotikainnførsel i 2015, tok han tak i livssituasjonen sin og har klart å skape stabile rammer rundt livet sitt, heter det i dommen.

Etter en samlet vurdering mener Oslo tingrett at straffen i denne saken burde være fengsel i cirka 36 dager. Med de spesielle forholdene som foreligger, er straffen satt til 36 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Brytes betingelsene for samfunnsstraffen, er den subsidiære fengselsstraffen satt til 36 dagers fengsel.

Powered by Labrador CMS