Knut Erik Melstrøm, direktør for smartteknologi i Caverion Norge, roser sitt lokale team i Trondheim etter at Kriminalomsorgen valgte deres løsning til Trondheim fengsel.

Trondheim fengsel velger overvåking fra Caverion

Kriminalomsorgsdirektoratet har valgt Caverion Norge som leverandør av overvåkingssystem til Trondheim fengsel. Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, er avtalens verdi cirka ti millioner kroner.

Publisert

Anbudskonkurransen som Caverion Norge har vunnet, heter «TVO og VMD overvåkingssystem Trondheim fengsel»; enklere forklart som tv- og videoovervåking med deteksjon.

– Dette er en konkurranse vi er veldig stolte over å ha vunnet. Løsningen som Caverion skal levere er i vesentlighet skapt av lokale krefter i vårt team i Trondheim. Nasjonalt har vi bidratt med litt veiledning og noe teknisk kompetanse, sier direktør for smartteknologi Knut Erik Melstrøm.

– Teamet vårt Trondheim har sterk faglig sikkerhetskompetanse og har skreddersydd en løsning for det behovet som Trondheim fengsel har, legger han til.

Caverion konkurrerte med Stanley Security og Securitas. I tildelingsbrevene som Aktuell Sikkerhet har fått tilgang til, går det ikke frem hvem av de to sistnevnte som kom på henholdsvis andre og tredjeplass.

Dersom Securitas og/eller Stanley Security ikke klager på Kriminalomsorgsdirektoratets vurderinger innen 15. oktober når karensperioden utløper, vil Kriminalomsorgsdirektoratet signere kontrakten med Caverion Norge.

Knut Erik Melstrøm ønsker ikke å si utdype detaljer rundt løsningen som Caverion har tilbudt, men sier at flere teknologier er satt sammen for å skape et godt sluttprodukt som gir kunden merverdi.

Tildelingen av kontrakten skjedde etter følgende kriterier:

  • Pris 30 prosent
  • Kompetanse 10 prosent
  • Oppgaveforståelse 40 prosent
  • Integrasjonsløsning 20 prosent

Samlet sett ble konkurransen avgjort med knappe marginer. Caverion Norge fikk totalscore på 5,97 poeng. De to øvrige fikk henholdsvis 5,66 og 5,55 poeng.

Dette går frem av tildelingsbrevene som er sendt til tilbyderne:

  • Caverion var ikke lavest på pris, og er trukket for det.
  • Caverion Norge sitt tilbud beskrev en meget god prosjektgruppe med et godt sammensatt personalteam, hovedsakelig bestående av eget personell. Det ga Caverion Norge full score på dette punktet.
  • På oppgaveforståelse svarte de godt med en god presentasjon av løsninger og belysning av fordeler ved ulike funksjoner. Dette ga Caverion Norge full score.

På lik linje med Securitas og Stanley Security, fikk også Caverion Norge full score på integrasjonsløsning.

Med det begrensede innsynet som Aktuell Sikkerhet har fått i tildelingsbrevene kommer det ikke frem hvilke forhold som gjør at Securitas og Stanley Security ikke nådde til topps.

Caverion Norge ble nylig tildelt en kontrakt om levering av adgangskontroll, TV-overvåking og innbruddsalarm til samtlige bygg i politi- og lensmannsetaten, samt til Politiets Sikkerhetstjeneste.

Powered by Labrador CMS