Senterleder Kjell Arntsen har leid inn personell fra PCM Utleie AS til driftsoppgaver som følge av vekterstreiken. Han understreker at de ikke gjør vekteroppgaver.

Vekterstreiken er krevende for kjøpesentre:
Leier inn PCM-personell

City Syd er blant dem som rammes av vekterstreiken, og leier nå inn vaktmester-tjenester fra PCM Utleie AS for å avlaste eget driftspersonell.

Publisert

– Dersom noen påstår at vi legger til rette for streikebryteri, så er det fullstendig feil, sier senterleder Kjell Arntsen ved City Syd på Tiller i Trondheim.

Aktuell Sikkerhet er kontaktet med påstander om at PCM AS (Public Control Management) leverer vektertjenester som erstatter streikende Securitas-vektere på City Syd. Dette tilbakeviser Arntsen med følgende forklaring:

– Streiken har snart pågått i halvannen måned og det innebærer økt belastning på vårt eget driftspersonell. Derfor kjøper vi vaktmestertjenester av PCM Utleie AS, noe vi har gjort med jevne mellomrom siden mai i år. Disse jobber med driftsoppgaver, har klær tilpasset det arbeidet som utføres – og gjør ikke noe som er underlagt vaktvirksomhetsloven, sier Arntsen, og legger til:

– Til vanlig gjør vekterne også arbeidsoppgaver som går inn under driftsavdelingen, som for eksempel søppelplukking og rydding. Som følge av streiken faller disse oppgavene nå på våre egne driftsfolk, og arbeidsmengden gjør det nødvendig å leie inn avlasting for disse.

Arntsen har ansvaret for tre store bygg på Tiller, hvorav to av dem er City Syd og Tillertorget. Mannskap fra PCM Utleie brukes på de to sistnevnte.

– Vi eies av Storebrand og forvaltes av Citycon. De har gjort grundige juridiske vurderinger for å klarlegge hva innleid driftspersonell kan gjøre uten å komme i konflikt med vekterstreiken, sier Kjell Arntsen.

– Dialogen som vi har hatt med PCM Utleie AS siden mai har resultert at vi skal kjøpe teknisk bistand fra dem også i 2021 og 2022, legger Arntsen.

– Som Arntsen sier, er det PCM Utleie AS som leverer vaktmestertjenester. Det er ingen av mannskapene som operer som vektere, og de bærer selvsagt ikke vekteruniform, sier Per Magne Tronvoll som er styreleder i PCM Utleie AS og daglig leder i PCM AS.

Også Olav Thon Gruppen (OTG) har leid inn ressurser for å avlaste eget driftspersonell:

Powered by Labrador CMS