Pål Henrik Kristiansen (t.v.) og Lars Gilleberg (t.h.) etablerer nytt vaktselskap sammen med Dick Hansson og Petter Nilsen. Advokat John Christian Elden er styreleder.

Utelivsaktører starter vaktselskap med Elden:
– En person kan fylle flere roller

Et nytt, og ikke minst innovativt vaktselskap er under etablering av utelivsaktører i Oslo. John Christian Elden skal lede styret og Dick Hansson er ansvarlig for den daglige driften.

Publisert

Det er Lars Gilleberg og Pål Henrik Kristiansen som står bak det nye vaktselskapet Novus. Navnets opprinnelse gjenspeiler nyskaping.

De to er involvert i flere utesteder, både sammen og hver for seg. Foreløpig er Sørenga Sjømat, Tårnet Kulturarena og Taket på Steen og Strøm, samt Bacchus restaurant og vinbar inkludert i vaktselskapsamarbeidet. Det samme gjelder event-virksomheten som Gilleberg har drevet gjennom mange år.

– Vi skal bygge en konsernstruktur hvor vi skal eie hele verdikjeden. Målet er å bli større, men først må vi få konseptet på plass. Når alt er på stell, kan vi starte arbeidet med å knytte til oss flere samarbeidspartnere innen uteliv og arrangement, sier Gilleberg og Kristiansen.

Gjennom mange år i ulike roller innen eiendomsdrift, uteliv og events, har begge sett store muligheter til å kunne nyttiggjøre seg ressursene på en mer rasjonell måte. Et eksempel er å slippe ordensvaktene til i flere fagfelt enn det som er tradisjonelt i dag. Det er motivasjonen for å starte Novus.

Opplæring og sertifisering

– Det er en kjensgjerning at marginene er svært små innen både uteliv og vaktvirksomhet. Vi mener å kunne forbedre resultatene gjennom å samle flere funksjoner i én og samme person. Alle som utfører arbeidsoppgaver i egenskap av å være vekter, ordensvakt, vaktmester, hovmester, servitør og bartender, er alle i en servicefunksjon. Med riktige personlige egenskaper, og god evne til å flytte fokus, kan mange av disse jobbe om hverandre, sier Gilleberg og Kristiansen – og legger til:

– Vi har stor respekt for de ulike fagfeltene, og vil selvsagt sørge for at alle som skal bidra med nye arbeidsoppgaver gis nødvendig og lovpålagt opplæring.

Gründernes erfaring med sikkerhetsbransjen begrenser seg stort sett til kjøp av vektertjenester, og begge erkjenner derfor at det var en forutsetning å knytte til seg noen som allerede er i faget. Valget falt på Dick Hansson og hans partner Petter Nilsen.

– De har solid kompetanse og bred erfaring, og ikke minst godkjenning til å utdanne vektere. Alt dette kommer godt med både i den generelle driften og ved behov for opplæring og sertifisering. Dick Hansson blir daglig leder med advokat John Christian Elden som styreleder, sier Kristiansen.

Dick Hansson og Petter Nilsen er med i det nye vaktselskapet. Hansson er daglig leder.

– Jeg gleder meg til vi kommer i gang. Muligheten til å bli med fra starten i en så nytenkende virksomhet måtte jeg bare si ja til. Å skolere personalet i ulike fag slik at de i større grad kan bidra til å få verdihjulet til å snurre, er genialt. Dette er noe mange har snakket om tidligere, men så vidt jeg vet er vi de første til å sette disse tankene ut i livet, sier Dick Hansson.

Sammen med Petter Nilsen eier han 49 prosent av Novus gjennom selskapene Quality Security AS og Protect Vakthold og Sikkerhet Sande AS. Hansson er daglig leder.

– Det er ingen ting som hindrer de ulike yrkesgruppene på et utested i å hjelpe hverandre, forutsatt at de tilfredsstiller nødvendige kompetansekrav. Det ligger et stort potensial i en slik rasjonalisering. Mulighetene vi har foran oss er mange, sier Hansson.

Flåtestyring

Målet med rolleblandingen på utestedene er å bygge et samhold; en forståelse for at det er viktig å hjelpe hverandre på veien mot gode resultater. Ideen er at alle skal komme tettere på driften, og skjønne verdikjeden på en helhetlig måte.

– Vi er avhengige av et hyggelig fellesskap for å lykkes. De fleste i yrkesgruppene vi snakker om jobber i dag deltid, altså korte og ugunstige vakter. Med flere arbeidsoppgaver vil vi kanskje, for eksempel, kunne gi ordensvaktene skift med et tilfredsstillende antall timer sammenlignet med hva mange har i dag. Det vet vi at mange ønsker seg, sier Kristiansen.

Novus arbeider også med digitale løsninger som kan bidra til en flåtestyring av ordensvakter, og kanskje også andre funksjoner. I dette prosjektet jobber de sammen med Dev AS og tidligere direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.

– Uten å gå i detaljer om hvordan dette systemet fungerer, er intensjonen blant annet å kunne ha kontinuerlig oversikt over antallet gjester som er innendørs, og hvor mange som til enhver tid står i kø på de ulike utestedene. Dette vil gi nyttig kunnskap for å kunne nyttiggjøre seg ressursene der behovet er, sier Pål Henrik Kristiansen.

– Et eksempel kan være at vi bruker teknologi til å ha oversikt over antall mennesker, for eksempel i en kø – uten å kunne identifisere eller være inngripende overfor individer. Det skal også, i disse smittevern-tider, kunne være mulig å se avstanden imellom dem slik at vekterne kan oppsøke køen om nødvendig, sier Waterhouse.

Initiativtakerne til Novus håper å være i gang allerede i starten av julebordsesongen.

Her kan du lese lederartikkelen fra Aktuell Sikkerhet 04-2020, som blant annet omtaler politiets etterforskning av alvorlige beskyldninger og påstander om vold og trusler i vaktbransjen i Oslo:

Powered by Labrador CMS