Lederartikkel

Arbeidsgiverne kan ikke leve med tvilen

«En bransje som er helt avhengig av kundenes tillit for å ivareta deres verdier, kan ikke være bekjent av å ha ansatte som føler at de går for lut og kaldt vann.»

Vekterstreiken ble en realitet da arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden ikke klarte å oppnå enighet. Partene forlot hverandre seks timer på overtid 16. september – og stort sett det eneste de var enige om, var at de var uenige.

Bortsett fra vår oppfatning om at vekternes arbeidsog lønnsvilkår generelt bør bli bedre, skal ikke Aktuell Sikkerhet mene så mye mer om detaljene i konflikten.

Det vi imidlertid mer enn gjerne mener noe om, er streikens avsløringer om en opplevd fryktkultur i et arbeidsmarked som av vektere føles utrygt.

Det hevdes at mange vektere ikke tør å stå frem med opplevelser av kritikkverdige arbeidsforhold. De er redde for å fortelle hvordan de har det på jobben.

Noen historier er fortalt. De beskriver arbeidsavtaler som ligner husmannskontrakter, og forteller at mange vektere har så små stillinger at de aldri vil kunne få innvilget boligfinansiering. Og dersom de individuelt argumenterer for økt stillingsprosent, refereres det til at overordnede kan be dem slutte å skape støy for å unngå å bli fratatt vakter.

Mer interessante er historiene som ikke blir fortalt. For de eksisterer, ifølge fagforeningene. Det hevdes at mange vektere ikke tør å stå frem med opplevelser av kritikkverdige arbeidsforhold. De er redde for å fortelle hvordan de har det på jobben. Dersom deres opplevde sannhet om arbeidsvilkårene blir kjent, frykter de å få sparken.

I krig og kjærlighet er alt tillatt, heter det i ordtaket. Og høstens konflikt kan ikke oppfattes som noe annet enn en krigføring. Hensikten med en streik er som kjent å ramme arbeidsgiveren for å vinne frem med sine krav. Derfor må vi ha i mente at ordtakets betydning kanskje brukes til det fulle, og at det i streiketider smøres litt ekstra på når arbeidstakersiden skyter mot «fienden».

Uansett om påstandene som er kommet frem under streiken er den hele og fulle sannhet, et snev av sannhet eller de er helt usanne, mener vi at arbeidsgiverne ikke kan leve med tvilen. En bransje som er helt avhengig av kundenes tillit for å ivareta deres verdier, kan ikke være bekjent av å ha ansatte som føler at de går for lut og kaldt vann.

Derfor må det snarest iverksettes en grundig og objektiv arbeidsmiljøundersøkelse som tar tempen på hele vekterbransjen. Vi oppfordrer arbeidsgiver- og arbeidstakersiden til å samarbeide om valg av profesjonelle aktører, uten bindinger, til å gjennomføre en slik gransking.

Vi vet at det også finnes utrolig mange vektere som trives på jobb. Det er svært positivt. Men hundrevis av slike, veier ikke opp for de historiene vi har hørt – og trolig heller ikke for de vi ikke har hørt.

Powered by Labrador CMS