Lederartikkel

God sommer!

Gratulerer med innsatsen, alle sammen! All forsakelse og alt arbeid til det beste for koronabekjempelsen har gitt resultater.

Publisert

Vi går i retning av et mer åpent samfunn. Det gir håp om forbedring i både økonomi og humør hos alle som er påført store tap fordi arbeidsoppgavene forsvant eller ble flyttet til hjemmekontor.

I sikkerhetsbransjen har pandemien gått hardt ut over vekterbransjen, spesielt innen uteliv, konserter, festivaler og turisme – ikke minst også for alle som jobber med sikkerhet på flyplasser og i maritime miljøer. De fleste vekterne på slike oppdrag har gjennom snart halvannet år manglet sysselsetting.

Optimismen var stor hos alle med spesialisering innen sikkerhetstjenester til konsert- og festivalbransjen i slutten av mai. Da sa Regjeringen ja til at det kunne avholdes testkonserter. Formålet var å se om hurtigtesting av publikum reduserer smitterisikoen. Konserter skulle etter planen gjennomføres i Oslo og Bergen. Dessverre sa Oslo kommune nei av smittevernhensyn, mens Bergen kommune ikke kunne gjennomføre av kapasitetshensyn. Dermed fortsatte den tunge usikkerheten for denne delen av bransjen.

Vi kan liste opp en rekke beklagelige og negative konsekvenser som pandemien har påført sikkerhetsbransjen generelt, og vekterbransjen spesielt. Men, trolig vil det også komme noe godt ut av den.

Den trinnvise gjenåpningen av utelivet gir håp for alle som lever av ordensvakttjenester. Men også hos dem er det konstant frykt for øyeblikkelige nedstenginger. De er slitne av alle opp- og nedturene de har hatt, i takt med smittesituasjonen og myndighetenes beordringer om nedstenginger og gjenåpninger.

Den delen av bransjen som trolig får størst «flying start» er selskapene som leverer til flyplassene. Færre reiserestriksjoner og et strengere regime på flyplassene gir grunnlag for økt, og sårt etterlengtet omsetning. Vi kan liste opp en rekke beklagelige og negative konsekvenser som pandemien har påført sikkerhetsbransjen generelt, og vekterbransjen spesielt. Men, trolig vil det også komme noe godt ut av den. Spesielt når det gjelder det generelt elendige prisnivået som har vært gjennom mange år. Vi så nylig at Securitas Transport Aviation Security sa opp avtalen med Avinor og at Securitas gjorde det samme med Color Line-avtalen. Begge oppsigelsene er begrunnet med manglende inntjening under pandemien. All den tid vektere har vært permitterte og leveransene mer eller mindre har vært «sovende», er det grunn til å tro at prestisjekontraktene ble vunnet med så lave priser at fortjenesten ligger i eventuelle tilleggstjenester – som gjennom pandemien er uteblitt. Om det er riktig, er det å håpe at nevnte oppsigelser leder an for en fremtid med levelige priser – og dermed også for høyere anerkjennelse av vekterfaget.

Det er et tankekors at de fleste vaktselskapene i disse tider søker etter mange nye vektere, samtidig som 1.500 vektere er korona-permitterte.

Høyere anerkjennelse er nødvendig for å sikre rekruttering. Det er et tankekors at de fleste vaktselskapene i disse tider søker etter mange nye vektere, samtidig som 1.500 vektere er korona-permitterte. Det kan bety at et betydelig antall har valgt en ny yrkesvei. Det kan også indikere at den nye vekteropplæringen har slått uheldig ut fordi tilgjengeligheten på opplæring i helger, kvelder og i ferier oppleves som vanskelig – samtidig som kostnaden er høy. Rekruttering blant skoleungdom, studenter og folk i annet arbeid er derfor en stor utfordring.

Powered by Labrador CMS