HV-soldat Karl Hatteland beklager til permitterte vektere at han og medsoldatene brukes på Oslo Lufthavn i en funksjon han mener vektere er mer egnet til å utføre.

HV-soldat beklager til permitterte vektere

Karl Hatteland forstår ikke prioriteringene som sendte vektere på Oslo Lufthavn ut i permittering samtidig som han og medsoldatene fra Heimevernet rykket inn. – Jeg tør påstå at vektere generelt er bedre rustet til det veiledningsarbeidet som vi ble satt til enn hva mange av oss i HV er, sier han.

Publisert

Aktuell Sikkerhet har tidligere omtalt at vektere fra Nokas ble satt inn for å bistå politiet med grensekontroll på Gardermoen i anledning korona-krisen. Denne bistanden opphørte etter kort tid da politiet valgte å bruke Heimevernet (HV) i stedet.

Karl Hatteland har tilbakelagt fem dager i korona-tjeneste for HV på Oslo Lufthavn. Han mener vektere kunne gjort jobben bedre enn HV-soldatene har forutsetning for

En av dem som reagerer sterkt på dette, er HV-soldat Karl Hatteland. Han er til daglig software-utvikler, og tok til tastaturet etter å ha blitt utkommandert til Oslo Lufthavn i regi av Heimevernet. På Facebook skrev han blant annet:

– Oppdraget var å ta jobbene fra Nokas-vaktene på flyplassen. Jeg kødder ikke, og beklager til vekterne som ble permitterte på grunn av oss. Vi gjorden ingen ting som vekterne ikke hadde hatt muligheten til å gjøre. Det var jo dem som gjorde jobben før vi kom inn.

I dagens VG opplyser politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt følgende:

– Når politiets ressurser ikke er tilstrekkelige, har vi etablerte rutiner for å be om bistand fra Forsvaret. Dette er hjemlet i en egen bistandsinstruks. Det er ingen praksis for at for eksempel vektere gis begrenset politimyndighet i en slik situasjon som den vi står i nå. Om Forsvaret ikke kunne bistått, måtte vi vurdert om det ville vært mulig å gi begrenset politimyndighet til et større antall vektere. Det har ikke vært aktuelt i denne situasjonen.

– Som sagt var vektere allerede satt inn i den funksjonen vi ble beordret til å overta. Heimevernets oppgaver på Gardermoen var, i de fem dagene jeg tjenestegjorde der, å informere og holde orden i ulike køer, å dele ut informasjonsmateriell om korona-utbruddet, sørge for at barnefamilier ble prioritert og å eskortere enkelte reisende i forbindelse med overføring til karantenehotell eller retur-fly, sier Hatteland, og fortsetter.

– Til daglig betjener vektere sikkerhetskontrollen på norske flyplasser. Jeg er overbevist om at arbeidsoppgavene i sikkerhetskontrollen er mer utfordrende og krevende enn de som vi ble satt til å gjøre på Oslo Lufthavn. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg har for eksempel aldri lært noe om konflikthåndtering i min tjeneste i Forsvaret. Vi har sikret Oslo Lufthavn fra utsiden på øvelser, men aldri trent på oppgaver – som for eksempel publikumshåndtering – innendørs. Publikumshåndtering og konflikthåndtering er oppgaver som jeg vil tro at vekterne er opplært til og noe de håndterer til daglig i sikkerhetskontrollen, legger han til.

– Samfunnsøkonomisk ville det vært best om myndighetene hadde anerkjent vekternes kompetanse og brukt dem i stedet for HV. I dag går hundrevis av vektere permitterte med lønn fra staten. HV-soldater koster også samfunnet mye penger. Disse kostnadene kunne etter mitt syn vært redusert med andre prioriteringer. Jeg forstår at instruksene som gjelder tilsier at politiet skal bruke Forsvaret som bistand i slike situasjoner. Gjort er gjort i denne konkrete krisesituasjonen, så får vi håpe instruksene endres til neste katastrofe rammer samfunnet, avslutter Hatteland.

Kjell Frode Vik, country manager i Nokas.

Country manager Kjell Frode Vik i Nokas stiller i dagens VG spørsmål om hvorfor han må permittere hundrevis av ansatte når det fortsatt er behov for arbeidskraft på Oslo Lufthavn. Han poengterer overfor avisen at staten betaler lønn til Nokas-permitterte, samtidig som det også må betales for å ta HV-soldatene ut av sine sivile jobber.

– Regjeringen prøver på alle bauer og kanter å holde hjulene i arbeidslivet i gang så godt som mulig, men dette er jo det stikk motsatte. Samfunnsøkonomisk er dette er til å grine over, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til VG.

Kjell Frode Vik sier til samme avis at det er unntakstilstand i Norge nå, og at ingen har erfaring med en slik situasjon som dette.

– Noen avgjørelser blir ikke perfekte, og det er forståelig. Men jeg håper de som har ansvar for dette har evne til å innrømme at dette ble feil og at de kan snu, sier Vik – som overfor VG poengterer at han ikke har noe å utsette på jobben som HV gjør på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Powered by Labrador CMS