Aktuell Sikkerhet 1-2020 er ute nå

Politiet er kritiske til at to vaktselskaper ikke tok voldstiltalte vektere ut av jobb før de ble domfelt. Nå vil både sikkerhetsbransjen og politiet rette søkelyset på definisjonen av tilfredsstillende vandel – noe som kreves av alle som skal jobbe som vekter eller ordensvakt.

Publisert

To vektere er i løpet av et halvår dømt til fengsel for voldsbruk mens de var på jobb. Ingen av dem ble tatt ut av tjeneste i tiden mellom hendelsene og domfellelse, noe politiet er kritiske til ut fra kravet om tilfredsstillende vandel.

Den ene av de to vekterne var på jobb som ordensvakt for PSS Securitas da han ifølge påtalemyndigheten tok kvelertak på en mann utenfor et utested i Oslo sentrum 28. juli i 2018. Noen måneder senere, 11. november 2018, slo han – fortsatt ifølge påtalemyndighetens oppfatning – en annen mann flere ganger i hodet. Han skal også ha holdt vedkommende nede ved å presse kneet sitt mot mannens hode og/ eller halsområde. Oslo tingrett slo fast at voldsutøvelsen, som de karakteriserer som relativt grov, hadde et stort skadepotensial.

Dommen mot PSS Securitas-vekteren er anket og derfor ikke rettskraftig. Under hovedforhandlingen (januar 2020) erkjente han straffskyld for de to halsgrepene, og innrømmet å ha gått for langt når det gjaldt den delen av tiltalebeslutningen. Ifølge advokat Stian Bergersen Mæland erkjente han de faktiske forhold allerede i avhør, men innrømmelsen av straffskyld kom først under hovedforhandlingen. Det innebærer ifølge Bergersen Mæland at vekteren vil bli dømt for kroppskrenkelse. Han har også erkjent de faktiske forholdene han er tiltalt for i hendelsen fra 11. november, men erkjenner ikke straffskyld fordi han påberoper seg nødverge.

PSS Securitas-vekteren ble i tingretten dømt til 36 dagers fengsel. Han ble gitt strafferabatt som følge av at saken lå lenge hos politiet før den ble oversendt tingretten. Dommen er som tidligere omtalt ikke rettskraftig – i påvente av ny behandling i lagmannsretten. Utover at vekteren var sykmeldt en periode etter den siste hendelsen, har han ifølge Stian Bergersen Mæland vært i jobb dom dørvakt.

Den andre vekteren, som var på jobb for Nokas, spente ifølge påtalemyndigheten bein på en mann på Oslo Sentralstasjon slik at sistnevnte falt i bakken. Under hovedforhandlingen (juli 2019) fant tingretten det bevist at vekteren ga fornærmede «et kraftig dytt» i ryggen samtidig som han spente bein på fornærmede. Dommerne påpeker i dommen at de mener voldsbruken fremsto som helt unødvendig, og at den helt klart er et eksempel på maktmisbruk. Vekteren erkjente ikke straffskyld.

I begge sakene har tingretten sett videoopptak av hendelsene, og innholdet i filmene er av dommerne brukt som argument for ikke å tro på vekternes forklaringer om blant annet trusler og truende adferd fra de fornærmedes side. Med bakgrunn i sakenes alvor ble begge selskapene varslet av kontrollavsnittet i

Oslo politidistrikt.

– Det er vaktselskapenes eget ansvar å sørge for at vektere og ordensvakter har tilfredsstillende vandel. Vi ønsker at sikkerhetsbransjen tar varslene våre mer på alvor, og at de det gjelder i større grad tas ut av tjeneste inntil det foreligger en avklaring. Å bruke vektere og ordensvakter som er under etterforskning for alvorlig kriminalitet strider mot formålet med vaktvirksomhetsloven, som blant annet er å styrke borgernes rettssikkerhet i møte med vektere og ordensvakter, sier rådgiver Thomas Kveen i kontrollavsnittet ved Oslo politidistrikt.

Du kan lese mer om utfordringene knyttet til tilfredsstillende vandel i vaktbransjen, blant annet hva fagdirektør Runar Karlsen i NHO Service og Handel mener, i Aktuell Sikkerhet 1/2020. I tillegg finner du dette:

Leder

Vandelskravet må tas på alvor

Det siste halvåret har to vektere blitt dømt til fengsel for unødvendig voldsbruk, og vært i tjeneste frem til dommene ble avsagt. I lederartikkelen mener Aktuell Sikkerhet blant annet at dette kan tolkes som at vaktselskapene er mer opptatte av sin egen lommebok enn å risikere å ha vektere som ikke er skikket til jobben.

Stanley leverer til nytt Stavanger-sykehus

Helse Stavanger HF har bestemt seg for å satse på Stanley Security som leverandør av sikringsanlegg til det nye sykehuset i Stavanger. Fire leverandører kjempet om den prestisjefulle SUS2023-kontrakten.

Lykkelig som frittstående og liten

Hemer Lås & Dørtelefon AS omsatte for godt over 32 millioner kroner i fjor. Det er nesten 28 millioner kroner mer enn i firmaets første driftsår i 2012. I dag har selskapet 16 medarbeidere.

Klare til å overta 39 flyplasser

Da Kjell Berg begynte i Nokas Aviation Security i oktober i fjor, ble han sjef for 750 ansatte. Halvannen måned senere, da Nokas sikret seg kontrakt med 39 – for dem nye – Avinorflyplasser, ble det klart at antallet medarbeidere ville bli doblet.

– Nærpolitireformen åpner muligheter for sikkerhetsbransjen

Arne Guddal ble så frustrert av nærpolitireformen at han påla seg selv en time-out etter 29 år i politiet. Han mener at omorganiseringen åpner nye markeder for sikkerhetsbransjen.

Ingeniører profesjonaliserer prosjektledelsen

Sikkerhetsdivisjonen i Oneco Technologies satser på sivilingeniør-kompetanse for å imøtekomme stadig høyere krav innen prosjektledelse. Det første driftsåret med avdeling i Oslo endte med en omsetning på 98 millioner kroner.

Vokser med oppkjøp i Sverige

Boyesen og Munthe-eier Tlco AS har tro på det svenske markedet og kjøper Beslagsgrossisten i Linköping AB. Selskapet omsatte for nesten 15 millioner svenske kroner i fjor.

Ny rekord

Foreningen Norske Låsesmeder har det siste året fått 17 nye medlemmer, og hadde til sammen 670 påmeldte til låsesmedtreffet på Lillehammer i januar.

240 deltok på FG-kurs

For å bli FG-godkjent låsesmedbedrift kreves det medlemskap i Foreningen Norske Låsesmeder. Under låsesmedtreffet måtte kapasiteten på FG-kursene utvides.

Har lært nordmenn dirking gjennom 26 år

For mer enn 50 år siden ble Mejlshede Låse/Nøgler AS etablert på Nørrebro i København. Hans Mejlshede er fortsatt aktiv i firmaet – og hver vinter lærer han norske låsesmeder å dirke opp låser.

Tidligere hengt ut – nå beundret

En gang ble Security Divas latterliggjort bare fordi de møttes. Det bet ikke på dem. – Vi er dyktige, vi er beundret, og vi vet det! Kunne grunnlegger Tone Hoddø Bakås melde da konferansen markerte tiårsjubileet i januar.

Ny frisk i moderne og funksjonelt nybygg

Dormakaba har flyttet ut fra Hamborggata i Drammen til fordel for en fremtid i moderne lokaler sør for byen. Der er det lagt til rette for et arbeidsmiljø som skal bygge stolthet til selskapets merkevare.

– Kina jakter på helseinformasjon

– Kina har vært på jakt etter norsk helseinformasjon lenge, sier Terje Lunde i Trøndelag politidistrikt. Under en sikkerhetskonferanse i Trondheim ga han også uttrykk for å være flau over at politiet ikke kan arbeide med alle saker som anmeldes, men poengterte samtidig at det ikke må hindre folk i å anmelde straffbare forhold.

Tariffavtalen er på plass

– Vi vant kampen om tariffavtale, sier Jason Alexander Kannemeyer. Han er hovedtillitsvalgt for Norsk Arbeidsmandsforbund i PSS Securitas Maritim.

– Vi skal være den gode, lokale låsesmeden

Odd Møller er tilbake i sikkerhetsfaget. Pensjonisten åpnet i vinter sin trede etablering som låsesmed. Det skjedde sammen med Glenn Elton.

– Kolossal interesse for Sikkerhetskonferansen

Selv om antall påmeldte til Sikkerhetskonferansen er rekordhøyt i år, minner Norsk Sikkerhetsforening om at det fortsatt er ledige plasser.

– Håndjern til besvær

Fagartikkel skrevet av Øystein Knudsen: – Vekteres bruk av makt i samfunnet er tidvis et hett debattema i Norge. I Sverige er lovene som regulerer forholdet mellom vektere og politi en god del annerledes enn i Norge. Det jobber i dag over 8.000 vektere i Norge som til daglig pågriper, bortviser og tar ting i beslag…

Totalforsvar eller totalberedskap

Fagartikkel skrevet av Osman M. Ibrahim: – Totalforsvarskonseptet var opprinnelig et kjernekonsept under den kalde krigens mobiliseringsforsvar, og ble sett på som et «nasjonalt nødvergeinstrument»…

Oppsigelse i prøvetid

Advokatspalte skrevet av advokatfullmektig Marianne Ask i NHO Service og Handel: – Arbeidsgiver kan ved ansettelse av arbeidstaker skriftlig avtale en prøvetid på inntil seks måneder…

Powered by Labrador CMS