Securitas har sagt opp kontrakten med Color Line etter bare halvannet år.

Securitas sier opp Color Line-kontrakt

Halvannet år etter at Securitas overtok en stor leveranse til Color Line, sier sikkerhetsselskapet opp kontrakten. Begrunnelsen er korona-relatert.

Publisert

Color Line-oppsigelsen kommer kort tid etter at Securitas også sa opp avtalen med Avinor.

– Reiselivsbransjen er som kjent spesielt rammet av koronapandemien, og sviktende passasjergrunnlag hos Color Line har medført at våre leveranser, spesielt ved ombordtjenesten og ISPS, har vært så godt som fraværende det siste året, opplyser Securitas.

– Kostnadene Securitas har hatt ved denne avtalen har ikke sunket i samme takt som inntektene, og over tid kan vi ikke stå inne for kontrakter vi ikke har inntjening på. Dersom Securitas skal være attraktive både som leverandør og arbeidsgiver, må vi sørge for god inntjening og sunn økonomi. Slik markedssituasjonen har endret seg siden inngåelse av kontrakten er ikke det mulig, og vi har derfor sett oss nødt til å si opp avtalen, sier regiondirektør Roger Nilsen.

Det var i august i 2019 at Securitas vant Color Line-avtalen i en anbudskonkurranse. Tidligere leverandør var Nokas, nåværende Avarn Security. Leveransen startet 1. desember samme år.

Datterselskapet PSS Securitas er brukt av Securitas som underleverandør til Color Line. Bruken av PSS Securitas skapte umiddelbart uro blant fagforeningene, og utløste blant annet krav fra Norsk Arbeidsmandsforbund om innsyn i avtalen.

De siste dagene har det, ifølge Securitas, vært samtaler med Color Line for å finne en løsning som begge parter kunne leve med. Resultatet har uteblitt, og det henvises til kontraktens force majeure-klausul i oppsigelsen som har virkning fra førstkommende lørdag - 1. mai.

– Vi vil i samarbeid med de tillitsvalgte gjennomføre prosesser for på best mulig måte ivareta medarbeidere som nå får endringer i sitt arbeid, opplyser Securitas.

Powered by Labrador CMS