Rune Hansen, Martin Holmbakken og Gudbrand Sletten.
Tre master med kamera og radarteknologi sikrer hvert sitt tun på Maihaugen i Lillehammer. Kjetil Wold Kortnes mener løsningen gir bedre kvalitet enn hva kameradeteksjon gir. Utstyret er levert av Securitas Technology, her representert med Rune Hansen (f.v.), Martin Holmbakken og Gudbrand Sletten. Foto: Even Rise

Sikrer museum med radar

Stiftelsen Lillehammer museum har tatt i bruk radarteknologi for å hindre hærverk og andre uønskede hendelser på Maihaugen. Kjetil Wold Kortnes mener systemet er langt mer pålitelig enn tradisjonell kameradeteksjon.

Publisert

– Slik vi er organisert, og med vårt prinsipp om at museumsområdet skal være åpent for fri ferdsel, er vi helt avhengige av at antall feilalarmer begrenses til et minimum. Erfaringene tilsier at kameradeteksjon ville gitt oss altfor mange uønskede alarmer. Derfor gikk vi for radarteknologi.

Det sier Kjetil Wold Kortnes. Han er avdelingsleder for drift og sikkerhet ved Stiftelsen Lillehammer museum.

Kjetil Wold Kortnes
– Det handler ikke om kostnader dersom kulturskatter, for eksempel en blyglassrute, ødelegges. I et kulturperspektiv er den uerstattelig, sier Kjetil Wold Kortnes på Maihaugen.

Maihaugen, hvor radarteknologien er tatt i bruk, utgjør en vesentlig del av stiftelsens anlegg. På det som er et av Europas største og eldste friluftsmuseer, står det blant annet en rekke gamle og verneverdige bygg fra De Sandvigske Samlinger – inkludert den kjente Garmo stavkirke.

Tre av tunene på museet dekkes av den nye radarteknologien med tilhørende sikkerhetskameraer.

I all slags vær

– Gjennom museumsområdet er det en gangsti som fører bydelene rundt Maihaugen sammen. Denne brukes av mange, og er åpen til klokka 22.00 på kvelden. Vi har derfor behov for å detektere avvikende

adferd i folkemengden som er i bevegelse når gangstien er åpen, men også på tider da det ikke skal være folk der i det hele tatt. Tradisjonell kameradeteksjon egner seg dårlig for oss, og vi har heller ikke mannskaper som til enhver tid kan monitorere bildene, sier Wold Kortnes.

Han får støtte av key account manager Gudbrand Sletten i Securitas Technology:

– Kameraer med deteksjon begynner å bli bra, men radarsignalene gir langt bedre varsling i all slags vær. Foreløpig har radarsystemet vært i funksjon i to måneder. Erfaringene vi gjør oss i tiden som kommer, vil danne grunnlag for ytterligere justeringer til det beste for museets behov. Det gjelder blant annet å kartlegge adferdsendringer mellom sommer og vinter, og få justert dem inn i systemet.

PTZ-kameraer

Stiftelsen Lillehammer museum bestilte det nye sikkerhetssystemet fra Stanley Security. Leveransen ble gjort gjennom Securitas Technology – etter at Securitas kjøpte Stanley Security.

– De har satt opp tre master med en radar på hver. Deteksjonene som gjøres av den enkelte radar formidles til et PTZkamera som kan zoome inn og følge interessante bevegelser. I tillegg har vi to faste

4K-kameraer og tre 360-kameraer med fire linser i det nye systemet. Alle, inkludert radarene, er fra Axis, og disse er tilknyttet vårt nye VMS-system fra Milestone. Rekkevidden på radarene er 60 meter i diameter. Vi har også en rekke kameraer fra tidligere, sier Wold Kortnes.

Avvikende adferd varsles med pushmeldinger til driftspersonell på dagtid, og ellers til nattevakten.

Forebyggende

– Selv om Maihaugen består av uerstattelige verdier, ønsker vi tilstedeværelse av folk; det være seg museumsgjester eller de som bare passerer gjennom området. Menneskene kan i seg selv utgjøre en sikkerhetsrisiko, men etnærmest folketomt område kan også true sikkerheten. Da vil de med uærlige hensikter kunne operere uten fare for å bli oppdaget, sier Wold Kortnes.

– Vi er generelt lite utsatt for hærverk og andre uønskede hendelser. Sikringstiltaket med radar og kameraer er viktig for å forebygge. Vi forvalter enorme verdier, legger han til – og viser til følgende eksempel:

– Hvis en liten blyglass-rute knuses, så handler det ikke om hva det koster å sette inn en ny. Det handler om at akkurat den vindusruten er uerstattelig i et kulturhistorisk perspektiv. Og da kan man jo bare tenke seg konsekvensene ved en brann, legger han til.

Stiftelsen Lillehammer museum driver ikke bare Maihaugen, men også Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske museum, Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, Sigrid Undsets Bjerkebæk og Norges Postmuseum.

– Den siste sikkerhetsinvesteringen vi har gjort på Maihaugen legger til rette for fremtidige tiltak både der og ved de øvrige anleggene. Det er satset på god infrastruktur som er forberedt for utvidelse og samkjøring på tvers av lokasjonene. Et eksempel på det er at nattevakten på Lillehammer kunstmuseum nå får inn signaler fra samtlige anlegg som Stiftelsen Lillehammer museum har, sier Wold Kortnes.

Kjetil Wold Kortnes, Martin Holmbakken, Gudbrand Sletten og Rune Hansen
Her kan driftspersonell se bildene fra kameraene i tilknytning til radarteknologien på Maihaugen. Fra venstre: Kjetil Wold Kortnes (avdelingsleder for drift og sikkerhet ved Stiftelsen Lillehammer museum), Martin Holmbakken (account manager), Gudbrand Sletten (key account manager) og Rune Hansen (avdelingsleder). De tre sistnevnte jobber i Securitas Technology.

Inn i evigheten

– Utstyret som er tatt i bruk på Maihaugen er finansiert med en million kroner i sikringsmidler fra Kulturdirektoratet og med 343.000 kroner fra Stiftelsen Uni. Inkludert i dette er også en deteksjonsløsning som er installert i kunstmuseet, sier Wold Kortnes.

– Ser vi bort fra de store storby-museene er vi blant landets museer med absolutt flest besøkende sett opp mot innbyggertall. Når vi ser omfanget av sikringstiltak og hva disse koster i de førstnevnte museene, så er vi i en helt annen klasse hva gjelder tilgang på finansiering. Dette kan i ytterste konsekvens påvirke hva vi kan vise til publikum, legger han til.

– I tiden som kommer blir det spennende å utforske hvordan vårt eksisterende sikkerhetssystem kan utnyttes optimalt. Alt vi har av museumsgjenstander skal vare inn i evigheten. Derfor er vi forpliktet til å følge den tekniske utviklingen og hele tiden vurdere hvilke løsninger som best mulig kan bidra til det. Samtidig er ikke det nok. Det er viktig å huske at også organisasjonen må utvikles for at nye tekniske løsninger skal gi optimale resultater, sier Wold Kortnes.

Han begynte i jobben i Stiftelsen Lillehammer museum for halvannet år siden. Da kom han fra Forsvaret.

– En viktig del av jobben min er å lete frem finansieringsordninger og søke midler til sikring av museet. Et av mine neste prosjekter er å finne finansiering til nye brannsentraler og et toppsystem til disse. Med bedre brannvarsling enn vi har i dag vil vi kunne utvikle tilbudet ved museet til det beste for publikum, sier Kjetil Wold Kortnes.

Økt etterspørsel

– Verken Stanley Security eller Securitas har tidligere levert radarteknologi til sivile kunder, og dette er Securitas Technology sin første leveranse av denne typen. Prisene på radarteknologi er blitt lavere enn de var, og vi opplever derfor at etterspørselen øker. Vi har flere kunder som ser verdien av å kombinere radar med kameraanlegg, og som vurderer tilsvarende løsning som er valgt på Maihaugen, sier Rune Hansen, leder for Securitas Technology, avdeling Innlandet i Brumunddal.

Powered by Labrador CMS