– Teknikken skal være usynlig for brukerne. De skal kunne gjøre det de gjorde før – bare på en mye enklere måte, sier prosjektleder Thor Berg om Caverion Flexicontrol.

– Viktig å samle alle systemene i ett felles brukersystem

Trondheim fengsel har tatt i bruk IP-baserte Caverion Flexicontrol i sitt rehabiliterte A-bygg på avdeling Nermarka. Assisterende fengselsleder Geir Jakobsen sier at styringssystemet forenkler de ansattes hverdag og samtidig bidrar til et sikrere fengsel.

Publisert

Reportasjen er et redaksjonelt produkt fra papirutgaven av Aktuell Sikkerhet, publisert på betalt plass i nettutgaven.

50 år og to utvidelser etter at det ble bygd i 1971, er hovedbygget (A-bygget) i Trondheim fengsel nå totalrehabilitert. Moderniseringen innebærer utskifting av ulike sikkerhetsanlegg som ivaretar både innsatte og ansatte. Hjernen som syr disse sammen og som forenkler arbeidsoppgavene i sentralvakta, er levert av Caverion. Konseptet er en videreutvikling av det som brukes på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Eierskapet til det store rehabiliteringsprosjektet på Nermarka er det Kriminal-omsorgsdirektoratet (KDI) som har hatt, mens Statsbygg – som eier fengselet – har ledet arbeidet. Som leietaker har Kriminalomsorgen deltatt aktivt gjennom hele prosessen. Hovedentreprenør for rehabiliteringen har vært Hent. TBU-leveransen (teknisk brukerutstyr) er en sideentreprise mellom Caverion og KDI.

Caverion Flexicontrol er på en måte et toppsystem over de andre toppsystemene, og har gitt oss en «helt ny verden», sier assisterende fengselsleder Geir Jakobsen i Trondheim fengsel.

Det samlede arealet i A-bygget i Trondheim fengsel er cirka 3.850 kvadratmeter fordelt på tre etasjer inkludert kjeller. Sentralvakta er en av funksjonene som er plassert i bygningen.

Av 151 innsatte-plasser på Nermarka avdeling, ligger 52 i A-bygget. Også administrasjonen er lokalisert under samme tak.

IP-basert

John Tore Andersen viser frem touchskjermen hvor man har full kontroll med informasjonen fra styringssystemet Flexicontrol.

– Vi har fått ny sentralvakt for hele fengselet. Fra et touchpanel på hver av arbeidsstasjonene i sentralvakta styres alt av porter, både de innvendige og de som åpner opp for resten av verden. Det samme gjelder sikkerhetskameraer, overfallsalarmer, calling-anlegg, adgangskontroll, døråpnere og lytteanlegg, sier Geir Jakobsen.

– Funksjonene i de underliggende systemene er integrert i Caverion Flexicontrol. Derfra sendes signaler til touchpanelene, legger han til.

«Hjernen» i Caverion Flexicontrol er plassert i en liten boks et helt annet sted i bygget. I denne knyttes de underliggende systemene sammen. Systemet er IP-basert, og det er derfor ikke nødvendig med proprietær kabling. Funksjonaliteten kan endres etter hvert som det er ønskelig å legge til nye systemer eller endre eksisterende.

– Caverion Flexicontrol er en fleksibel styringsenhet som kommuniserer med de systemene man måtte ønske å koble til. Alt styres fra en 24-tommers touchskjerm. Design av betjeningsfunksjoner er utformet og tilpasset i samarbeid med fengselets brukergruppe. Brukergrensesnittet er en kombinasjon av en «dra og slipp-funksjon» og en vanlig touch/trykk funksjon – akkurat som vi er vant til fra smarttelefoner, sier prosjektleder Thor Berg i Caverion Smartfag.

– Teknikken skal være usynlig for brukerne. De skal kunne gjøre det de gjorde før – bare på en mye enklere måte, legger han til. Aktuell Sikkerhet har snakket med fengselsansatte i sentralvakta som bekrefter at oppgaver som tidligere krevde flere operasjoner, nå løses mye enklere og raskere på touch-skjermene.

– Caverion er veldig dyktige og løsningsorienterte. Er det noe vi ønsker oss, så tenker de litt – og ikke lenge etterpå presenterer de løsninger som er til det beste både for oss som jobber her og de innsatte. Vi har blant annet fått være med på utformingen av hvordan systemene presenteres på touch-skjermene.

Teknikerne Maria Bjørgen, Sondre Erlien Larsen, Eirin Wold Johansen, Even Andreas Lerseth, Reno Jøssund, Thor Berg og John Tore Andersen utgjør Caverion-teamet som har vært sentralt i arbeidet for Trondheim fengsel.

Caverion Flexicontrol er på en måte et toppsystem over de andre toppsystemene, og har gitt oss en «helt ny verden», sier Geir Jakobsen.

– Å måtte forholde seg til for mange tekniske løsninger kan gjøre oss sårbare. Derfor er fleksikontrollen fra Caverion, som samler alle systemene i ett felles brukersystem, veldig viktig for oss, legger han til.

I sentralvakta er det en vegg med ti skjermer som viser bilder fra sikkerhetskameraene. Hvilke bilder som vises på disse styres også fra touch-skjermene.

– Bare i tilknytning til A-bygget finnes det flere enn hundre kameraer. Vi er veldig bevisste på at betjentene i sentralvakta har god kompetanse til å bruke både disse og de ulike alarmene. De nye systemene som er tatt i bruk gjør at mengden informasjon til sentralvakta er mye mer omfattende enn før. I tillegg til at kameraene hjelper oss med å oppdage uønskede hendelser, virker de forebyggende på flere måter. De kan i seg selv hindre at noen gjør noe galt og være forebyggende på den måten. De er også til god hjelp hvis det først har oppstått avvik. Da kan vi gå tilbake og granske det som skjedde, og forhåpentligvis høste kunnskap av det, legger han til.

Fungerte som forventet

De manuelle nøklene vil av sikkerhetsmessige årsaker alltid være i bruk i et fengsel, selv om moderne teknologi overtar mer og mer.

I tillegg til leveransen av Caverion Flexicontrol, har Thor Berg og hans kolleger blant annet levert portstyringssystemer med ombygging av gammel el-tavle, to nye serverrom, kameraer, overfallsalarm, calling-anlegg, adgangskontroll og lytteanlegg.

– Vi har også levert alt nytt utstyr inne i den nye sentralvakta. Det var en utfordrende og møysommelig prosess å bygge alle nye funksjoner i den nye, samtidig som det gamle skulle være i full drift. Heldigvis gikk det veldig bra i den nye sentralvakta da den gamle ble stengt ned. Det skjedde etter to ukers parallellkjøring. Foreløpig har leveransen fra Caverion, ifølge Jakobsen, passert en pris på 12 millioner kroner.

– Vi har vært her med et team siden juletider. Leveransen vår ble testet i forbindelse med overlevering av prosjektet midt i mai. Med unntak av små feil som alltid kan oppstå når et system skal kjøres i gang, fungerte løsningene som forventet. Våre egne ansatte har gjort en kjempejobb. Vi har også samarbeidet fantastisk godt med vår underleverandør Ascom som har levert overfallalarm og intercom. Det har også vært veldig godt samarbeid mellom oss og Argon – som var Hent sin underleverandør innen elektro. Alle har vært både samarbeidsvillige og løsningsorienterte, og samtlige tok eierskap til oppgavene som til enhver tid skulle løses. Det har vært fantastisk å være leder for dette prosjektet, sier Thor Berg.

– En del av jobben vår, i samarbeid med Argon, har vært å sikre en backup-løsning i sentralvakta. Et fengsel er sårbart, og dersom teknikken skulle svikte er det satt opp analoge brytere som skal kunne brukes til blant annet å åpne og stenge porter, legger han til.

De mange celledørene som slår ut i korridorene skjuler store områder, og det er derfor nødvendig med et betydelig antall sikkerhetskameraer i fengselet.

Dynamiske tiltak

Geir Jakobsen understreker at sikkerhet i et fengsel handler om mer enn teknikk.

– Statiske sikkerhetstiltak er viktige, men man må ikke glemme at også dynamiske tiltak er avgjørende for å opprettholde sikkerheten. Det handler om menneskene som jobber her, våre turnuser og rutiner for øvrig. Hver betjent må kjenne avdelingen og de innsatte. En kombinasjon av alt dette gjør at vi kan være i forkant med tanke på å avdekke avvik og forebygge uønskede hendelser, sier han.

I tillegg til at kombinasjonen av elektroniske løsninger og menneskelige relasjoner er viktig, vil de manuelle låsene fortsatt være et avgjørende bidrag til sikkerheten i et fengsel.

I celledørene vil vi trolig i mange år, av flere grunner, fortsette å bruke mekaniske låser, sier han.

Til stor glede for de innsatte er hver celle i det rehabiliterte bygget utstyrt med eget toalett.

– Dette er et av flere tiltak som man ikke umiddelbart tenker at har noe med sikkerhet å gjøre. For oss er det en trygghet at vi slipper å låse innsatte ut på nattestid for toalettbesøk, sier Jakobsen.

Forbereder Europa-lansering

Det er ikke bare Trondheim fengsel som viser interesse for Caverion Flexicontrol. Også svenske fengsler har signalisert at de ønsker seg det nye styringssystemet.

Direktør for teknologifag Knut Erik Melstrøm (t.v.) og administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion gleder seg over mottakelsensom styringsenheten Flexicontroll har fått. Foto: Even Rise

– Kostnadseffektiv, enkel i bruk og stabil drift. Dette er kort sagt det som gjør Caverion Flexicontrol til et etterlengtet styringssystem som markedet etterspør. Vi har funnet et svært godt alternativ til styringssystemer som er både kostbare og vanskelige å bruke. Med vårt styringssystem forholder brukerne seg til en touchskjerm. Derfra styrer de alt med en finger.

Det sier Knut Erik Melstrøm som er direktør teknologifag i Caverion.

Den nye styringsenheten er en modifisert versjon av Flexigate som Caverion tidligere har levert til Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Flexigate kommuniserer med ulike systemer, blant annet leser den over 20.000 linjer med flydata i døgnet. Ut fra disse styrer den all aktivitet i de ulike gatene, tilpasset flyene som kommer og går, sier Melstrøm.

Lavere kostnad

– Løsningen som er levert til Trondheim fengsel er spesialtilpasset deres behov. Også Bergen havn har valgt Caverion Flexicontrol med egendesignede løsninger ut fra hva de trenger, sier Melstrøm.

Caverion håper tilbakemeldingene fra Trondheim fengsel vil bidra til at også andre norske fengsler velger tilsvarende overordnet styringsenhet.

– Norske fengsler har behov for forbedring innen flere områder, blant annet sikkerhet. I Caverion rigger vi oss slik at vi skal være godt forberedt etter hvert som anbudskonkurransene lyses ut. Dette gjelder både nybygg og rehabilitering, men også fornyelser av avtaler innen drift og vedlikehold, sier Melstrøm.

I vår ble det klart at Caverion styrker dette teamet med seks nye medarbeidere. De to første, John André Eknes fra Securitas og Frode Hammer fra Oneco Technologies, er allerede på plass. Begge har lang erfaring med å jobbe innen norske fengsler. De fire siste begynner i august.

– Disse bidrar til å styrke den betydelige tilliten som vi allerede har i markedet, sier Melstrøm.

– Hvorfor opplever dere så stor interesse for Caverion Flexicontrol?

– Dette er ikke noe revolusjonerende styringssystem. Men investeringskostnaden er lav, det er enkelt å bruke og ekstremt robust med tanke på stabil drift. Samtidig er det IP-basert, sier Melstrøm.

– Vi snakker om en kostnad som er mange ganger lavere enn hva kundene er vant til når de skal investere i et styringssystem for eksisterende systemer. Kall det gjerne et toppsystem for driftsfunksjonalitet. Alt styres fra et panel, legger han til.

Varehuset NK

Caverion har også vist frem Flexicontrol til Kriminalvården i Sverige.

– Vi er godt representert i et par store fengsler i Sverige. Da vi presenterte det nye styringssystemet for Kriminalvården, fikk vi et klart inntrykk av at de ser på muligheten for bredt å kunne ta i bruk Flexicontrol. Vi lærer nå opp våre svenske kolleger, og det etableres system-lab der for demonstrasjoner til det svenske markedet, sier Melstrøm.

Varehuset NK (Nordiska Kompaniet) i Stockholm har tatt systemet i bruk og allerede bestilt utvidelse.

– Vi stopper ikke med Norge og Sverige. Snart lanseres Caverion Flexicontrol i resten av Europa, smiler Knut Erik Melstrøm.

Utviklingsarbeidet av Flexigate og Flexicontrol er gjort i Caverions AV- og sikkerhetsavdelinger, ledet av Torodd Lund som er utviklingssjef AV i Caverion Norge.

Powered by Labrador CMS