To Nokas-vektere ble truet med alvorlig vold og den ene av dem ble skallet. Nå må julebordsgjesten i fengsel.

Må i fengsel for vold og trusler

Gudbrandsdølen ble så full på julebordet at han ikke husker noe. Nå er han dømt til fengsel for å ha truet to vektere og for å ha skallet en av dem.

Publisert

36 dager i fengsel og 3.000 kroner i saksomkostninger. Det er hva Oslo tingrett mener er en passende reaksjon for mannens oppførsel under fjorårets julebord. Årets store fest for gudbrandsdølen og hans kolleger endte nemlig ikke slik de ønsket.

Julebordet fant sted på Kiel-ferga Color Magic, og vekterne om bord fikk stadige meldinger om at gudbrandsdølen oppførte seg forstyrrende og plagsomt overfor andre passasjerer.

Etter gjentatte brudd på en ilagt «lugararrest», fant to Nokas-vektere det nødvendig å sette mannen i skipsarresten. Dette skjedde med makt.

I dommen går det frem at tiltalte var iført håndjern med armene på ryggen da Nokas-vekterne visiterte ham. Basert på vekternes forklaring, er ikke retten i tvil om at gudbrandsdølen skallet den ene vekteren i pannen mens visitasjonen pågikk.

Mannen nekter straffskyld for kroppskrenkelsen, og viser i den forbindelse til at han ikke husker noe fra det som skjedde om bord i båten.

Han nekter også straffskyld for å ha truet vekterne. Retten er imidlertid ikke i tvil om at han truet med å finne, knekke og knuse den ene vekteren ved en senere anledning.

Selv om retten understreker at det ikke er ført bevis for at mannen drapstruet, slås det fast at nevnte trusler var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Mannen er også funnet skyldig i å ha truet med å knekke den andre vekterens nese.

Det gjøres i dommen et poeng ut av at mannen under hendelsene fortalte at han tidligere har banket opp vektere. Dette mener retten at knytter truslene i denne saken opp mot de to vekternes yrkesutøvelse.

I straffutmålingen er det lagt skjerpende vekt på at mannen tidligere er dømt for legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse.

Utover å nevne at de to fornærmede etter fjorårets julebord er vektere, er det ikke gjort noe straffeskjerpende poeng ut av at de tilhører denne yrkesgruppen.

Oslo tingrett ser det som formildende at gudbrandsdølen ikke utfordret vekternes forklaring, utover å nekte straffskyld fordi han ikke husker noe. Retten tar også formildende hensyn til at mannen beklaget oppførselen sin overfor vekterne påfølgende dag.

Powered by Labrador CMS