Advokatfullmektig Malin Johanna Källström omtaler konkursen i Me-Ga Vakthold AS (Metro Garda) som så fersk at hun foreløpig har begrenset med informasjon. Hun representerer bostyreren, som er advokat Erik Sandtrø i Advokatfirma Ro Sommernes.

Konkurs etter krav fra Skatteetaten

Uoppgjort gjeld til Skatteetaten førte onsdag til konkursåpning i boet til Me-Ga Vakthold AS. Selskapets navn inntil nylig var Metro Garda AS.

Publisert

Det var et skattekrav på 700.000 kroner som veltet det Oslo-baserte vakt- og sikkerhetsselskapet Me-Ga Vakthold AS. Per Stian Magnerud Larsen har vært daglig leder og styreformann siden sommeren 2017.

Selskapet ble startet under navnet Metro Garda AS i 2015. Fra da, og frem til Magnerud Larsen inntok rollene, var Trond Andreassen daglig leder og styreleder. Unntaket er et par måneder i 2017 da en annen person ivaretok funksjonen som daglig leder.

Første skiftesamling etter konkursen i Me-Ga Vakthold (Metro Garda) blir i midten av august.

Ifølge Brønnøysundregistrene var Magnerud Larsen eier av 51 prosent av selskapet ved konkursåpningen, mens Andreassen eide resten.

Advokatfullmektig Malin Johanna Källström i Advokatfirma Ro Sommernes representerer boets styrer; advokat Erik Sandtrø. Hun understreker at eierforholdet kan ha vært annerledes ved konkursåpningen. Det samme gjelder antallet på seks ansatte som er registrert i Brønnøysundregistrene.

– Konkursen er helt fersk og derfor er det begrenset hva vi sitter inne med av informasjon. Daglig leder og styreleder møtte opp i rettsmøtet i Oslo byfogdembete onsdag. Der sa han seg enig i at Me-Ga Vakthold AS var insolvent, seir Källström.

Fra etableringen i 2015 og frem til 20. mars i år het selskapet Metro Garda AS. Først da, tre måneder før konkursåpningen, ble navnet endret til Me-Ga Vakthold AS.

Nevnte Metro Garda AS oppsto i kjølvannet av en konkurs i Metro Garda Norge AS i januar 2015. Sistnevnte selskap ble sparket på dagen fra et stort og fast oppdrag de hadde ved Oslo kemnerkontor. Oppsigelsen, som kom høsten 2014, skyldtes økonomisk mislighold knyttet til offentlige avgifter.

– Grunnen til at Oslo kemnerkontor sa opp avtalen i oktober, er at vi for andre gang ikke har klart å betale skyldig arbeidsgiveravgift innen fristen.

Det sa Trond Andreassen høsten 2014. Da var han ifølge Brønnøysundregistrene daglig leder og styreleder i selskapet som kort tid etterpå gikk konkurs. Også denne konkursen ble åpnet etter begjæring fra Skatteetaten. Da var kravet 957.000 kroner.

I 2018 omsatte Me-Ga Vakthold AS (Metro Garda AS) for nesten 1,6 millioner kroner. Driftsresultat før skatt ble på minus 364.000 kroner.

Ifølge nettsiden til Metro Garda, som fortsatt er åpen og uten informasjon om navnebytte til Me-Ga Vakthold, var Trond Andreassen operativ leder i selskapet. Utover Magnerud Larsen og Andreassen, opplyses det at Kjell Johannessen også sitter i ledelsen. Han tituleres som sikkerhetskonsulent.

Powered by Labrador CMS