AS-0109-1
AS-0109-1

Hold ranerne unna

- Forskning viser at om lag ett av fire ransofre får langvarige skadevirkninger, sier psykologiprofessor Roald Bjørklund ved Universitetet i Oslo til Bergens Tidende.

Publisert

Telemarksavisa kunne nylig berette om at ransbølgen også har skyllet inn over bensinstasjonene i Grenland de siste månedene. Dette har satt sinnet i kok hos stasjonseier Tarjei Talleivsen ved Grasmyr servicesenter i Stathelle, skriver avisen.

Grunnen er at Talleivsen i flere år har han bedt om å få installere et lukket pengesystem, men Esso Norge har sagt nei. Talleivsen tok opp problemstillingen med oljeselskapet allerede tilbake i 1998, og hevder å ha ført en kamp for lukkede pengesystemer siden den gang. I mellomtiden har stasjonen hans opplevd ran.

Det skjedde for tre år siden.

På spørsmål fra avisen sier Esso Norge at lukkede kontantsystemer ikke er på trappene der i gården, men at de vurderer ulike tiltak fortløpende: - Vi tar ransproblematikken på alvor, og driver et aktivt forebyggende arbeid ute på stasjonene. Og der hvor det har skjedd ran, går vi inn med hjelp og ettervern, forteller HMS-sjef Siri Stangeby i Esso Norge.

Å oppleve et ran kan sette dype spor i et menneske, så dype at hendelsen forfølger deg for resten av livet: - Forskning viser at om lag ett av fire ransofre får langvarige skadevirkninger, sier psykologiprofessor Roald Bjørklund ved Universitetet i Oslo til Bergens Tidende.

Professoren har det siste tiåret undersøkt mer enn 70 ofre for ran mot banker og postkontor, og har forsket på ettervirkningene ransofrene opplever.

- Mens 75 prosent ikke viser tegn til varige mén etter fem-seks år, sitter resten igjen med varige skader, sier han. Ofte får ofrene diagnosen posttraumatisk stressyndrom (PTSD), som blant annet medfører problemer med søvn og konsentrasjon. Mange gjenopplever ranet i tankene, og har derfor vansker med å konsentrere seg på jobb. - De ender som uførepensjonister, sier professoren.

- Hun som opplevde ran hos oss den gangen, tok det kjekt til å begynne med, men har siden fått problemer og har sluttet i stillingen sin hos oss, forklarer stasjonseier Talleivsen i Stathelle.

Statoil Norge iverksetter i år sin Anti Robbery Policy (ARP) i hele Europa. Det kan du lese mer om i dette nummeret av Aktuell Sikkerhet. Blant flere tiltak legger kjeden opp til full innføring av et helt lukket system for kontanthåndtering. Foreløpig er det montert opp på 26 Statoil-butikker, men flere er i vente. Ledelsen ser for seg at Anti Robbery Policy blir innslag på de fleste samlinger og konferanser i Statoil-regi i år.

Vi tror at dette er veien å gå. Den beste taktikken er å holde ranerne unna ved å signalisere at her er det ingen penger å hente. Da kjører ranerne forbi deg og forsøker å få tak i pengene andre steder. På den måten er sjansen også atskillig større for at du skåner dine ansatte for varige skader som følge av vonde og traumatiske opplevelser.

Ønsker du et abonnement på Aktuell Sikkerhet? Bestill her

Siste utgave kan lastes ned her

"
Powered by Labrador CMS