Utestedet nekter å vedta forelegget for manglende vakthold. Påtalemyndigheten vil nå se på saken på nytt.

Nekter å vedta forelegg for manglende vakthold

Et utested i Nordland er ilagt et forelegg på 18.000 kroner for ikke å ha hatt godkjent ordensvakthold. Nå har den lokale tingretten berammet hovedforhandling fordi utestedet nekter å vedta forelegget.

Publisert

Nordland politidistrikt gjennomførte i 2019 og i 2020 kontroller av flere utesteder, blant annet med tanke på om ordensvaktholdet ble gjennomført i reglementerte former.

– Etter disse kontrollene ble det fra vår side konkludert med at ett av stedene, som er pålagt å ha egenvakthold, ikke hadde alt på plass. Det handler om manglende skolering, manglende uniformering og manglende legitimering. Vi mener også at det ved enkelte anledninger ikke var ordensvakter på utestedet i det hele tatt, sier politiadvokat Joachim Nymann.

Straffebudet i forelegget som utestedet nekter å vedta, er Serveringsloven paragraf 21 første ledd bokstav d, jf. paragraf 16, jf. Straffeloven paragraf 27: «For å ha drevet serveringssted uten å overholde politiets pålegg om å ha godkjent ordensvakt.

Når lovbrudd er begått av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Derfor har Nordland politidistrikt ilagt utestedet en såkalt foretaksstraff.

Påtalemyndigheten har varslet utestedet om at botens størrelse i en eventuell behandling i domstolen kan bli høyere:

– Dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må oversendes til domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand om en bot på 22.000 kroner. I tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige, heter det i forelegget.

– I og med at forelegget er oversendt domstolen og at tingretten har berammet rettssak, ligger det i kortene at motparten bestrider forelegget. Vi har nettopp mottatt deres syn på saken, og vil vurdere den på nytt. Det hevdes blant annet at det var tilfredsstillende vakthold i tilfeller der vi mener utestedet sto uten ordensvakter. Samtidig erkjennes det at ordensvaktholdet ikke alltid har vært i henhold til politiets krav, sier Nymann.

Aktuell Sikkerhet har vært i kontakt med utestedets advokat Vegard Rosenvinge Lauvdahl. Han ønsker foreløpig ikke å gi noen utdypende kommentar om saken.

– Fra denne siden er det ikke ønskelig å kommentere saken utover at forelegget er nektet vedtatt. På den bakgrunn er det inngitt begrunnende innspill til påtalemyndigheten om hvorfor forelegget ikke vedtas. Det er opplyst fra påtalemyndigheten at disse innspillene har gjort det nødvendig med en ny vurdering av saken. Vi avventer derfor påtalemyndighetens fornyede vurdering av saken før det gis ytterligere kommentar herfra, sier han.

Powered by Labrador CMS