Tor Erik Sørensen og Gunnar Eidal foran en vegg med Siemens-logo

– Skal vinne tilbake markedet

Siemens skal ta tilbake posisjonen de hadde i sikkerhetsmarkedet. De siste årene har selskapet prioritert automasjon og brannsikkerhet mer enn tradisjonell alarm, adgangskontroll og kameraovervåking. Gunnar Eidal er hentet inn for å lede arbeidet.

Tor Erik Sørensen og Gunnar Eidal gleder seg til å styrke posisjonen som Siemens har i sikkerhetsmarkedet. De skal se brannsikring i sammenheng med kriminalitetsforebyggende sikkerhet, samt satse på fjernoppkobling, skybaserte tjenester og cybersikkerhet.
Publisert

Det er ingen hemmelighet at Siemens for noen år siden besluttet å endre kurs innen sikkerhet. Enkelte produkter ble solgt ut, blant annet alarm- og adgangskontrollsystem. Programvare for sikkerhetssystemer har de hele tiden videreutviklet selv.

I en periode har sikkerhet vært nedprioritert i Siemens, men det er det slutt på nå, sier Gunnar Eidal.

– Sammen skal vi arbeide frem resultatforbedring

– Omstilling og vekst er stikkord for å vinne tilbake markedet for typiske kriminalitetsforebyggende sikkerhetsfag, sier Gunnar Eidal.

Gunnar Eidal har etablert et sikkerhetsforum bestående av ni Siemens-medarbeidere fra ulike kanter av landet, med forskjellig fagkompetanse på ulike nivåer. Her er de samlet. F.f.v: Morten Løvdal, Ola Wolden, Lars Fernstrøm og Stein Ove Nordahl. B.f.v: Tor Erik Sørensen, Stein Jystad, Ben Ove Vedøy, Gunnar Eidal og Roy Solvang.

Siemens er sterke innen brannsikring. Ved å se brannsikkerhet og sikring mot kriminelle handlinger i sammenheng finner vi de beste løsningene, sier Gunnar Eidal.

Den nye lederen for sikkerhetssatsingen startet yrkeskarrieren med internasjonale oppgaver i danske Jamo. Fra 2006 til 2013 jobbet han som leder av divisjon sikkerhet i Caverion, og fra 2013 til 2016 var han leder for Nokas Teknikk (nåværende Avarn Security).

– Etter 2016 har jeg vært selvstendig og hatt konsulentoppgaver for blant andre Stanley Security og Certego i Skandinavia. I tillegg har jeg de to siste årene bidratt til dobling av omsetningen og betydelig økning av lønnsomheten hos en vinimportør. Jeg liker å gå inn i organisasjoner og arbeide frem resultatforbedring sammen med de øvrige ansatte, sier Gunnar Eidal.

Og det er nettopp det han er i gang med i Siemens, sammen med medarbeidere som har sikkerhetskompetanse, men også kolleger fra andre fag i selskapet.

Teamarbeid

Noe av det første Eidal gjorde etter å ha takket ja på forespørselen om å lede Siemens sikkerhetssatsing, var å gjennomføre 28 en-til-en-samtaler. Etter å ha lyttet til og lært av sine nye kolleger, etablerte han et sikkerhetsforum bestående av ni medarbeidere med forskjellig fagkompetanse fra ulike kanter av landet.

– Dette er personer som får en ekstra sentral rolle i omstillingsarbeidet for vekst. Samtidig er det viktig å understreke at alt vi gjør er et betydelig teamarbeid, og at det tillegges hele organisasjonen å engasjere seg for at vi skal lykkes. Siemens har mange forskjellige fagområder som kan nyttiggjøre seg kompetansen fra oss som jobber med elektronisk sikring – og vice versa, sier Eidal.

– Siemens er et sterkt merkevarenavn, og selskapet har enorm kunnskap og mange tjenester. Ved å samarbeide skaper vi merverdi både internt og for kundene våre på en effektiv måte, legger han til.

Gunnar Eidal, Ben Ove Vedøy og Tor Erik Sørensen utendørs foran Siemens sine lokaler.
Gunnar Eidal, Ben Ove Vedøy og Tor Erik Sørensen har alle sentrale roller i Siemens-satsingen. Her utenfor selskapets lokaler i Trondheim hvor sikkerhet igjen er blitt en viktig del av virksomheten.

Skylagring

Eidal omtaler Siemens som en innovativ teknologibedrift med omfattende internasjonal kompetanse.

– Selskapet har ambisiøse mål innen bærekraft. Samfunnsansvaret tas på største alvor, noe vi selvsagt forholder oss til i arbeidet med utvikling og

vekst. Derfor styrker vi arbeidet med digitalisering og satser på bærekraftige løsninger. Mye er knyttet til klima og miljø. Vi er stolte av at vi i tillegg ivaretar liv og verdier. Det handler også om bærekraft, sier han – og legger til:

– Sikker lagring og stadig flere tjenester i skyen er blant satsingsområdene våre. På den måten kan serverkapasiteten effektiviseres samtidig som behovet for lokale servere til lagring reduseres. Fjernoppkobling vil dessuten kunne øke sikkerheten med tanke på cyberangrep, forbedre analysemulighetene og enklere justere sikkerhetsnivåene etter behov. På toppen av dette kommer klimagevinsten.

Sammen med kollegene i det opprettede sikkerhetsforumet, vil Eidal skape bevissthet rundt mulighetene som ligger i selskapets egne toppsystemer og

produkter for øvrig. Økende samkjøring med kriminalitetsbekjempende produkter og tjenester er et mål.

Cybersikkerhet

– Vi har toppsystemer som håndterer byggautomasjon, brannvarsling og øvrige sikkerhetssystemer.

Ved fjernoppkobling av disse systemene oppnår vi gevinster i form av redusert administrasjon, færre servicebiler på veiene, sammenstilling av logger og ikke minst økt sikkerhet, sier Eidal.

Han understreker at cybersikkerhet er en selvfølgelig del av tilbudet om skybaserte tjenester.

– Siemens skal være et naturlig valg for industri, bane, kommune og stat, samt kraft- og nettselskaper – også når det gjelder sikkerhet. Fjernoppkobling øker evnen vår til å gi tett og fleksibel oppfølging. På sikt får vi behov for flere medarbeidere, men foreløpig skal vi vokse med de synergiene som samarbeidet på tvers av fagområdene gir oss, sier Gunnar Eidal.

Powered by Labrador CMS