Tingretten mener voldshendelsen ble fremprovosert av ordensvakten som ble slått. Derfor er gjerningsmannen frikjent.

Slo vekter – frikjent på grunn av provokasjon

Før mannen i slutten av 20-årene ble lagt i håndjern på bakken, gjorde han et svingslag som traff ordensvakten på munnen. Da han nylig møtte som tiltalt i tingretten ble han frikjent.

Publisert

Voldshendelsen skjedde i Nordland i fjor høst, da den nå frikjente mannen ikke var ønsket på et utested. Han forsøkte gjentatte ganger å komme seg inn etter at vaktene hadde kastet ham ut.

Alstahaug tingrett legger til grunn at mannen faktisk slo ordensvakten, men vurderer det slik at voldshandlingen ble fremprovosert av ordensvakten selv.

Tingrettens betraktninger rundt skyldspørsmålet baserer seg i hovedsak på vitneforklaringen som en kollega av den fornærmede ordensvakten ga under hovedforhandlingen. Forklaringen var noe endret sammenlignet med hva han tidligere sa til politiet, men dommerne mener at forklaringen de fikk høre er en troverdig beskrivelse av hendelsesforløpet.

Kollegaen sa blant annet at han hadde hatt en god tone med gjesten som etter hvert skulle komme til å slå den fornærmede ordensvakten. Dette var i en setting der det ble forsøkt å snakke gjesten til fornuft slik at han selv ville velge å forlate stedet.

Tingretten legger imidlertid til grunn at ordensvakten som etter hvert ble slått kom til, og at han viste makt og aggressivitet overfor gjesten. I dommen gis det et inntrykk av at han gjorde det motsatte av å bidra til en opprettholdelse av den gode tonen som var etablert:

– Den fornærmede ordensvakten ville ta med seg tiltalte ut med makt, og begrunnet avgjørelsen med at han – med sin ansiennitet – var den som bestemte. Utenfor tok han uprovosert tak i tiltalte og satte brystkassen og nesen i ham fysisk. Han sa at dersom gjesten ikke ga seg så ville det skje noe med ham, samtidig som han uttalte at han hadde lagt folk ned i bakken før, heter det i dommen.

Det var i forlengelsen av denne maktutøvelsen at gjesten langet ut et svingslag som traff ordensvakten på munnen. Kort tid etterpå ble han lagt i jern, deriblant med bistand fra ordensvakten som i utgangspunktet forsøkte å få gjesten til å forlate stedet frivillig.

Kollegaen til ordenvakten som ble truffet av svingslaget, karakteriserer slaget som et amatørmessig og utløst som beskyttelse mot angrep fra ordensvakten.

Ordensvakten som ble truffet definerer slaget som et rutinert og uprovosert slag, og at han opplevde gjerningsmannen som en bråkmaker som hadde slått andre mennesker tidligere.

Gjesten, som selv har vekterkurs og opplæring i arrestasjonsteknikk, har forklart at han ikke husker å ha slått noen, men at han ikke kan utelukke at det skjedde.

Ordensvakten som ble slått har vært vekter siden 1996. Han har beskrevet perioden på det aktuelle utestedet som traumatisk. Begrunnelsen er at han aldri før i karrieren har opplevd slik vold og adferd som der.

Dommen fra Alstahaug tingrett er enstemmig.

Powered by Labrador CMS