En betydelig politistyrke, ambulansepersonell og brannvesen var blant de involverte som startet sikringsarbeidet i Hauskvartalet grytidlig onsdag morgen (foto: Even Rise).
En betydelig politistyrke, ambulansepersonell og brannvesen var blant de involverte som startet sikringsarbeidet i Hauskvartalet grytidlig onsdag morgen (foto: Even Rise).

Fjernet okkupanter for å sikre bygg

Oslo-politiet og en rekke andre involverte har i morgentimene onsdag startet betydelige sikringsarbeider i Hauskvartalet. Bakgrunnen er okkupasjonen av en bygård som i 2010 ble stengt av branntekniske årsaker fordi den ble regnet som farlig å oppholde seg i.

Publisert

De to adressene som Oslo byfogdembete har gitt namsfogden rettslig kjennelse om utkastelse av personer fra, er Brenneriveien 1 og Hausmannsgate 42.

– Politiet etterkommer namsfogdens anmodning om bistand som vi fikk 19. mai. De som oppholder seg på de to adressene ulovlig, vil få anledning til å forlate stedet frivillig. Etterkommes ikke dette, vil politiet vurdere å fjerne dem fysisk, opplyser politiet i en pressemelding som ble sendt ut kort tid etter at de slo til dag tidlig.

– Politiets dialoggruppe har i flere uker forsøkt å få dialog med dem, uten å lykkes. De var imidlertid kjent med vedtak og tidsfrister, og at de risikerte å bli fjernet av politiet dersom de nektet å forlate stedet. Senere er også Hausmannsgate 42 omfattet av Namsfogdens kjennelse og bistandsanmodning, heter det i samme pressemelding.

Godt og vel ti personer måtte etter det Aktuell Sikkerhet forstår bli fjernet med makt, mens et fåtall forlot stedet frivillig.

Politiet understreker at de har hatt en god dialog med Kulturhuset Hausmania, som ikke omfattes av kjennelsene fra Oslo byfogdembete. Eiendommen i Hausmannsgate 40 omfattes heller ikke av kjennelsene.

Begjæringen om utkastelse gjelder tomten i Brenneriveien 1, samt bygården i Hausmannsgate 42. Denne bygården ble i 2010 stengt fordi den var i så dårlig brannteknisk stand at den ble regnet som farlig å oppholde seg i. Vinduer og inngangsdører ble murt igjen for å hindre at noen skulle ta seg inn og utsette seg for fare.

Powered by Labrador CMS