Ikke alle gleder seg til sommeren

LEDER: Endelig er den varme tida her! Mange med meg gleder seg til sommerferien – som år etter år har vært den største selvfølge. I år er den ikke det.

Publisert

Det bør vi være bevisste på, vi som er så privilegerte at vi fortsatt – og uendret – står i jobbene våre! Covid-19 har, med sine begrensninger, forandret hele samfunnet. At noen av oss klager over ikke å kunne realisere vår planlagte utenlandsferie, er småtteri sammenlignet med hvordan tilværelsen for alle permitterte og arbeidsledige er. De vil neppe klare å kose seg uansett hvor mye sola varmer i juli.

Sikkerhetsbransjens vektere på flyplasser og arrangementer er hardt rammet. Det samme gjelder de som ivaretar tryggheten på utesteder. For disse tre kategoriene er situasjonen dramatisk. Ekstra tøft blir det dersom permisjonstiden ikke utvides, slik både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden krever. Det vil i så fall føre til oppsigelser og sviende lønnsplikt som gjør situasjonen verre for alle parter.

Det er også knyttet stor spenning til hvordan den forventede investeringsnedgangen i bygg og anlegg de neste årene vil slå ut.

Det er imidlertid en liten trøst i at behovet for sikring mot både digital og «gammeldags» kriminalitet erfaringsmessig øker i økonomisk dårlige tider. Noe av dette vil forhåpentligvis oppveie tapet fra bygg og anlegg.

Én oppside for sikkerhetsbransjen som følge av pandemien, er det enorme bemanningsbehovet som oppsto i inngangspartiene hos helsevesenet. De fleste steder er vektere innleid for å ta imot, veilede og bistå med kontroll av pasienter, besøkende og pårørende. Noen steder brukes folk med tilfeldig bakgrunn – kanskje på dugnad for sangkoret. Andre steder er det ansatt egne «verter» til disse oppgavene.

Aktuell Sikkerhet omtaler i denne utgaven et brev fra NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund, til blant andre Sykehuset Østfold. De kritiseres for å ha ansatt egne «verter» til oppgaver som det spørres om bør utføres av vektere. Det hører med til historien at sykehuset opprettholder sitt vanlige sikkerhetsregime med vektere.

Vi tar ikke stilling til om «vertene» er i strid med vaktvirksomhetsloven, men spør: Er det egentlig noen forskjell på denne bruken av «verter», sammenlignet med vaktselskapenes bruk av «verter» i billett- og veskekontroll på konserter og festivaler?

God sommer!

Powered by Labrador CMS