Aktuell Sikkerhet 3/2020 er ute nå

18 år gamle Sandra Teigmo Faranda starter nå som lærling i Sikkerhetsrådgivning AS, etter å ha vært utplassert ukentlig de to siste årene.

– Hvis bransjen skal utvikle seg er det en selvfølge å satse på de unge. Derfor har jeg, en dag ukentlig de to siste årene, hatt Sandra Teigmo Faranda (18) utplassert hos meg. I denne perioden har hun vært elev ved «salg, service og sikkerhet» på Mailand videregående skole. Fra høsten begynner Sandra her som lærling på heltid.

Det sier Per Øyvind Seeberg, som siden 2007 har drevet Sikkerhetsrådgivning AS. Bedriften fikk nylig godkjenning som lærebedrift, og i nyeste Aktuell Sikkerhet kan du lese mer om hva en lærling kan tilføre bedriften. I tillegg finner du følgende:

Leder: Ikke alle gleder seg til sommeren

«At noen av oss klager over ikke å kunne realisere vår planlagte utenlandsferie, er småtteri sammenlignet med hvordan tilværelsen for alle permitterte og arbeidsledige er. De vil neppe klare å kose seg uansett hvor mye sola varmer i juli.»

Les lederartikkelen her

Bratt læringskurve for fersk bransjemann

– Det er bedre å ha det for travelt enn å ha for lite ågjøre, konstaterer Ståle Dahl Bjørgvik. Han forteller om en bratt læringskurve etter at han og faren Stein Gunnar Bjørgvik overtok Sikkerhet & Service i Verdal for to år siden.

– Vi må satse på de unge

Som uavhengig rådgiver har Per Øyvind Seeberg de siste 13 årene formidlet sikkerhets-kontrakter verdt hundrevis av millioner kroner. Med fersk godkjenning som lærebedrift slipper han nå yngre krefter til.

Hentet Hagen til ny HRP-satsing

Carl-Axel Hagen har viet hele sin yrkesaktive karriere til sikkerhetsarbeid i offentlige sektor. Da HR Prosjekt AS ønsket ham som leder for sin nye sikkerhetssatsing, valgte 46-åringen å slutte som sikkerhetsdirektør i Norges Bank.

Nokas-navnet byttet ut

15. juni ble Nokas-navnet historie. Nå er det Avarn Security AS som gjelder. Selskapet planlegger å bruke ett år på omprofileringen av uniformer og biler for sine 5.000 norske ansatte.

STOR i nord

– Nå har folk vent seg til at det å bli overvåket også kan være noe positivt, sier Atle Andreassen. Han leder sikkerhetssatsingen til Caverion i Bodø.

– Sparer tid, penger og miljøet

Københavns Lufthavn og Billund Airport har begge gitt danske Scanview Systems fornyet tillit når de utvider sine parkeringsarealer. Det innebærer at cirka 5.500 Dahuakameraer i fremtiden vil bistå flypassasjerene når de skal parkere bilene sine. Nå håper danskene snart å erobre det norske markedet.

Kritiske til sykehustjeneste

– Vi forventer at offentlige institusjoner forholder seg til gjeldende lovverk og ikke bruker løsninger som undergraver sikkerhetsbransjen. Slik reagerer NHO og NAF i brevs form til flere sykehus som de mener bryter med Lov om vaktvirksomhet under korona-krisen.

Sikkerhetskontrollen rammes hardt

Da daværende Nokas overtok sikkerhetskontrollen ved 39 flyplasser 1. mars, gikk det under to uker før nesten all flytrafikk stoppet på grunn av korona-pandemien. Det førte til at cirka halvparten av til sammen 1.300 sikkerhetskontrollører måtte permitteres.

Vannvegg beskytter Ole Bulls villa

En vegg av vann beskytter Ole Bulls villa mot skogbrann. Når villaen ligger på en egen øy, nytter det ikke å vente på tungt utstyr fra brannvesenet.

Sikringsglass i gammel stil

Villaen fra 1885 har fått helt nytt sikkerhetsglass i helt gammel stil. Nina og Edvard Griegs hjem Troldhaugen er vernet, men skallsikret på helt moderne vis.

Oneco kjøper Mil Sec:

– Vi blir en ekte totalleverandør For mindre enn to år siden kom Oneco inn i bransjen som et friskt pust med sin nyopprettede sikkerhetsavdeling. Etter å ha lykkes godt med elektronisk sikring og lås, kjøper de nå Mil Sec AS for videre vekst – også innen fysisk sikkerhet.

To modeller – ingen er gode nok

To modeller, to standarder, og ingen av dem analyserer risiko godt nok til å oppfylle sikkerhetsloven. å blir det kappløp mellom ROS og VTS om å komme først med en løsning som holder.

Du må velge metoden din – og vite hvorfor

Nå er ny ROS-analysestandard ute på høring. Standard Norge vil gjerne ha gode innspill til å gjøre den bedre.

– En enkel modell for sikringsmetodikk

Aktuell Sikkerhet

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bladet avdekker sikkerhets- og risikobehov, og gir faginformasjon om sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

All virksomhet innebærer risiko. Det kan handle om økonomisk risiko, om aktiviteter som innebærer fare for liv og helse, eller å bli utsatt for angrep eller kriminelle handlinger. Manglende eller utilstrekkelig sikring betyr i så fall sårbarhet som kan utnyttes og risiko for tap av verdier.
Fagartikkel av dr. Morten Bremer Mærli, seniorrådgiver ved Stortingets administrasjon.

Covid-19 – Mobilitetens relevans

Etter den første smittebølgen har kunnskapsgrunnlaget blitt betraktelig styrket. Usikkerhet på flere områder er redusert. Økt mobilitet og negativ utvikling av risikoforståelse i samfunnet gir usikkerhet for smitteutviklingen. Den samlede mobiliteten i samfunnet nærmer seg normalen. Endringer i det detaljerte mobilitetsmønsteret må fanges opp for å muliggjøre dynamisk respons.
Osman M. Ibrahim, risk manager, med fast spalte om samfunnssikkerhet.

Feriepenger ved permittering

Sommerferien står for døren og mange arbeidstakere venter på å få utbetalt feriepengene sine. Mange arbeidsgivere betaler ut feriepengene i juni måned og trekker samtidig arbeidstaker i lønn for feriedagene. Ved permittering vil det imidlertid ofte ikke være noen lønn å trekke av, noe som skaper utfordringer for arbeidsgiver. Hva gjør bedriften når en arbeidstaker er permittert, og lønnstrekket ikke kan foretas?
Advokatfullmektig Helle Olufsen, nho service og handel

FASTE SIDER

Bransjenytt
Flere sider med bransjenyheter

Sikkerhetsmarkedet
Se nettutgaven her

Sikkerhetskalenderen
Se nettutgaven her

Powered by Labrador CMS